Duszpasterstwo polskie przy Sanktuarium MBPN w Rzymie

Duszpasterstwo polskie przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie powstało spontaniczne, na prośbę emigrantów napływających z Polski, którzy z powodu niewielkiej pojemności kościoła polskiego przy Via delle Botteghe Oscure poprosili o niedzielną Mszę św. polskich redemptorystów pracujących przy wspomnianym Sanktuarium - kościele św. Alfonsa de Liguori. Już od pewnego czasu odbywały się przy Sanktuarium środowe Msze św. i Nowenna Nieustanna w języku polskim dla pielgrzymów, a od 10 października 1994 roku rozpoczęły się niedzielne Msze św. o godz. 10.00 połączone z Nowenną. Zaraz potem powstał mały chórek czuwający nad oprawą muzyczną niedzielnych Eucharystii.

Pół roku później kustoszem sanktuarium został mianowany przez Generała Redemptorystów O. Marek Kotyński, który oprócz duszpasterstwa włoskiego oraz opieki nad pielgrzymami zaczął rozwijać opiekę nad polskimi emigrantami w Rzymie, których przybywało coraz więcej.
W następnych latach działalność duszpasterska dla Polonii przy tym kościele bardzo się rozwinęła wraz z zaangażowaniem się wielu Redemptorystów odbywających studia w Rzymie (razem ok. dwudziestu do 2005 roku), a także wraz z udostępnieniem przez Zarząd Generalny Zgromadzenia sal duszpasterskich, specjalnie na ten cel wyremontowanych. Rozpoczęły się spotkania po Mszach niedzielnych trwające do 13.00. Zapraszano na nie różnych przedstawicieli rzymskiej Polonii, Polskiej Ambasady w Rzymie, a także gości z Polski, w tym również artystów (koncerty N. Kukulskiej, Eleni etc). Przy kościele były organizowane rekolekcje adwentowe i wielkopostne, pielgrzymki i wycieczki po Włoszech. Powstała mała polska biblioteka w sali parafialnej. Chór polski wykonał kilka koncertów w różnych kościołach Rzymu i okolic. Zaczęto też prowadzić tzw. Spotkania Czwartkowe, które zbierały emigrantów na katechezę dla dorosłych, studiowanie Biblii, projekcję ciekawych filmów z dyskusją oraz pogadanki przy herbacie. Po pewnym czasie przygarnęliśmy także Stowarzyszenie "Quo vadis". Stowarzyszenie to pięknie rozwinęło swoją działalność przy Sanktuarium, organizując dla emigrantów kursy językowe (włoski i angielski), pielgrzymki, pośrednictwo w szukaniu pracy, spotkania z innymi organizacjami emigranckimi w Rzymie, małe przedszkole w czwartkowe wieczory, a przede wszystkim wydawało swoje pismo "Quo vadis", rozchodzące się w 1300 egz. po całych Włoszech. Pismo to informowało o sprawach emigracji i ułatwiało Polakom odnalezienie się na emigracji. Informowało o ich prawach i obowiązkach, o tym jak załatwiać sprawy w urzędach, itd.

W okresie od marca 2001 do marca 2002 duszpasterstwem polonijnym opiekował się O. Sylwester Cabała. Zaś w lecie 2002 roku opiekę nad duszpasterstwem polskim przy Sanktuarium przejął O. Zdzisław Kamiński, a po roku zaczął je rozwijać O. Paweł Pakuła - aż do października 2005 roku. W tym czasie oprócz różnych nowych inicjatyw zaproponowano jeszcze jedną Mszę niedzielną w j. polskim o godz. 12.30, ze względu na dogodność tej pory dla wielu Polaków dojeżdżających z dalekich obrzeży Rzymu.

Wraz z przeniesieniem, decyzją przełożonych, o. Pawła z Rzymu do Polski i przekazaniem funkcji rektora redemptoryście włoskiemu, konieczne stało się ustanowienie oddzielnego duszpasterza dla Polaków. Tymczasowego pełnienia tej funkcji podjął się o. Witold Hetnar, przebywający w Rzymie na studiach specjalistycznych. W styczniu do Rzymu dotarł O. Janusz Dyrek, mianowany przez Przełożonego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i przez O. Generała odpowiedzialnym za opiekę duszpasterską nad Polakami przy kościele św. Alfonsa.


Msze św. w języku polskim:

- czwartki: 15.30
- niedziele i święta:  9.30; 12.30
* po Mszy św. o 12.30 w zależności od okresu liturgicznego odprawiane są nabożeństwa   różańcowe, wypominkowe, Gorzkie Żale, majowe, itd.
* O godz. 15.00 w salce duszpasterskiej św. Klemensa odmawiana jest koronka do Bożego   Miłosierdzia, a po niej przeprowadzana jest katecheza adresowana do osób dorosłych.

Nowenna Nieustanna w języku polskim
- środy: 17.00

Spowiedź

- podczas każdej Mszy św.
  W Adwencie i Wielkim Poście organizowane są nabożeństwa pokutne połączone z sakramentem   pojednania.

- bezpłatne porady prawne - co drugi czwartek miesiąca: 17.00-19.00
- kurs języka włoskiego dla pracujących - w każdy czwartek: 16.30 -18.00

O. Krzysztof Mamala CSsR
Santuario Madonna del Perpetuo Soccorso
Via Merulana, 31
00185 Roma

www.omph-roma.org/PL/POLISH.htm