11.11.2017 - Święto Niepodległości 

W święto niepodległości Rzyczypospolitej Polskiej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Narodu. Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Bajor z watykańskiej Kongregacji ds. Nauczania Katolickiego. Pośród licznie zgromadzonych Rodaków byli Pan Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, dziecięca formacja 12. Pułku Ułanów Podolskich oraz chór Gaudium Poloniae.

 

02 grudnia 2017