17.09.2016 - Inauguracja roku szkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej

W sobotę, 17 września, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej, działającej przy kościele św. Stanisława w Rzymie. Dyrektor szkoły, pani Agata Rola-Bruni, podkreśliła w swoim wystąpieniu rolę tej placówki edukacyjnej, która ma nie tylko kształcić, ale także wychowywać, wspierać, a jednocześnie pomagać; ma być miejscem zdobywania wiedzy, ale także nawiązywania relacji z rówieśnikami. O mocnym wsparciu ze strony polskich władz państwowych zapewniła grono pedagogiczne jak i licznie zgromadzonych rodziców, obecna na tej uroczystości, pani konsul Ewa Mamaj. Każdorazowo najważniejszym punktem inauguracji roku szkolnego jest Msza św., której tym razem przewodniczył nowy duszpasterz a zarazem katecheta – ks. Jacek Staniek  SChr. Warto przypomnieć, że nasza szkoła obejmuje procesem kształcenia i wychowania 64 uczniów.