19.10.2016 - Sympozjum "Hospicjum polskie i Kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka"

W związku z 425-leciem konsekracji kościoła św. Stanisława B.M. odbyła się sesja naukowa na temat jego historii, archiwum i dzieł sztuki, przygotowana i przeprowadzona przez profesorów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dr hab. Wojciech Kęder przedstawił historię Hospicjum polskiego i Kościoła św. Stanisława w Rzymie w okresie nowożytnym oraz jego rolę w kontaktach Rzeczypospolitej z Rzymem. Dr Józef Skrabski nakreślił dzieje artystyczne Hospicjum i Kościoła w okresie nowożytnym i przedstawił zachwane dzieła sztuki. Dr Marek Hałaburda wraz z dr. Józefem Skrabskim zarysowali dzieje Hospicjum polskiego w Rzymie w okresie niewoli narodowej i II Rzeczypospolitej. Dr Dariusz Radziechowski opowiedział o wizytach Karola Wojtyły/Jana Pawła II w naszym kościele. Ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak zaprezentował zasoby Archiwum Hospicjum i Kościoła.