Miesiąc: <span>wrzesień 2018</span>

Home / 2018 / wrzesień
DWUDZIESTA  SZÓSTA  NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.09.2018
Wpis

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.09.2018

Czytanie  I:    Lb 11, 25-29; Psalm   19:     Nakazy Pana są radością serca; Czytanie II:   Jk 5, 1-6; Ewangelia:    Mk 9, 38-43. 45. 47-48 Słowa Ewangelii według św. Marka: Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi...

DWUDZIESTA  PIĄTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.09.2018
Wpis

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.09.2018

Czytanie  I:    Mdr 2, 12. 17-20; Psalm   54:     Bóg podtrzymuje całe moje życie; Czytanie II:   Jk 3, 16 – 4, 3; Ewangelia:    Mk 9, 30-37; Słowa Ewangelii według św. Marka: Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie...

Sympozjum “Dzisiejszy świat woła o cywilizację życia i miłości”,   15-16.09.2018
Galeria

Sympozjum “Dzisiejszy świat woła o cywilizację życia i miłości”, 15-16.09.2018

Stowarzyszenie “Fides et Ratio”, skupiające profesorów i pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. Marii Ryś, wraz z Duszpasterstwem przy kościele św. Stanisława B.M., przygotowało i przeprowadziło Sympozjum zorganizowane z okazji 20-lecia ogłoszenia encykliki Jana Pawła II o jedności wiary i nauki oraz 40-lecia Jego Pontyfikatu.

  • 1
  • 2