Miesiąc: <span>Styczeń 2019</span>

Home / 2019 / Styczeń
OBJAWIENIE  PAŃSKIE, 06.01.2019
Wpis

OBJAWIENIE PAŃSKIE, 06.01.2019

Czytanie   I:   Iz 60, 1-6; Psalm     72:   Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi; Czytanie II:   Ef 3, 2-3a.5-6; Ewangelia:    Mt 2, 1-12; Słowa Ewangelii według św. Mateusza:           Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo...