Miesiąc: <span>Czerwiec 2019</span>

Home / 2019 / Czerwiec
ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO, 09.06.2019
Wpis

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 09.06.2019

Czytanie  I:    Dz 2, 1-11; Psalm  104:    Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię; Czytanie II:   Rz 8, 8-17; Ewangelia:    J 14, 15-16. 23b-26; Słowa Ewangelii według św. Jana:            Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da...

WNIEBOWSTĄPIENIE   PAŃSKIE, 02.06.2019
Wpis

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 02.06.2019

Czytanie  I:    Dz 1, 1-11; Psalm   47:     Pan wśród radości wstępuje do nieba; Czytanie II:   Hbr 9, 24-28; 10, 19-23; Ewangelia:    Łk 24, 46-53 Słowa Ewangelii według św. Łukasza:            Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie...

  • 1
  • 2