Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
II  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 13.03.2022
Wpis

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 13.03.2022

Czytanie   I:   Rdz 15, 5-12. 17-18; Psalm     27:   Pan moim światłem i zbawieniem moim; Czytanie II:   Flp 3, 17 – 4, 1; Ewangelia :   Łk 9, 28b-36;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i...

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 06.03.2022
Wpis

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 06.03.2022

Czytanie   I:   Pwt 26, 4-10; Psalm     91:   Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu; Czytanie II:   Rz 10, 8-13; Ewangelia:    Łk 4, 1-13;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na...

ÓSMA  NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.02.2022
Wpis

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.02.2022

Czytanie   I:   Syr 27, 4-7; Psalm     92:   Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże; Czytanie II:   1 Kor 15, 54b-58; Ewangelia :   Łk 6, 39-45;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                  Jezus opowiedział uczniom przypowieść: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy...