Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 05.03.2023
Wpis

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 05.03.2023

Czytanie I:            Rdz 12, 1-4a Psalm 117(116):    Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Czytanie II:           2 Tm 1, 8b-10 Ewangelia:           Mt 17, 1-9    Z Ewangelii według św. Mateusza:             Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak...

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 26.02.2023
Wpis

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26.02.2023

Czytanie  I:           Rdz 2, 7-9; 3,1-7; Psalm   51:            Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni; Czytanie II:          Rz 5, 12-19; Ewangelia:           Mt 4, 1-11             Z Ewangelii według św. Mateusza:             Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu...

VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 19.02.2023
Wpis

VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.02.2023

czytanie  I:            Kpł 19, 1-2. 17-18; psalm 103:            Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; czytanie II:           1 Kor 3, 16-23; Ewangelia:           Mt 5, 38-48;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                Jezus powiedział do swoich uczniów: “Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb...