Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
III NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.01.2019
Wpis

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.01.2019

Czytanie   I:   Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Psalm    19:    Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem; Czytanie II:   1 Kor 12, 12-30; Ewangelia:    Łk 1, 1-4; 4, 14-21;     Słowa Ewangelii według św. Łukasza:             Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak...

Charytatywny koncert “Dzieci dzieciom”, 19.01.2019
Galeria

Charytatywny koncert “Dzieci dzieciom”, 19.01.2019

W sobotę, 19 stycznia, odbył się w naszym kościele koncert charytatywny „Dzieci – dzieciom”, z udziałem Aleksandra Nowaka, Agnieszki Nowak oraz SuperScholi dziecięcej. Dochód przeznaczony jest na pomoc dla polskich dzieci leczących się w rzymskim szpitalu Bambino Gesù. Koncert prowadziła Magdalena Wolińska-Riedi.

II  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 20.01.2019
Wpis

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.01.2019

Czytanie   I:   Iz 62, 1-5; Psalm    96:    Pośród narodów głoście chwałę Pana; Czytanie II:   1 Kor 12, 4-11; Ewangelia:    J 2, 1-11; Słowa Ewangelii według św. Jana:             W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy...