Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 07.04.2019
Wpis

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 07.04.2019

Czytanie  I:    Iz 43, 16-21; Psalm   126:   Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas; Czytanie II:   Flp 3, 8-14; Ewangelia:    J 8, 1-11; Słowa Ewangelii według św. Jana:            Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On...

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 31.03.2019
Wpis

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 31.03.2019

Czytanie  I:    Joz 5, 9a. 10-12; Psalm    34:    Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry; Czytanie II:   2 Kor 5, 17-21; Ewangelia:    Łk 15, 1-3.11-32; Słowa Ewangelii według św. Łukasza:          W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten...

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 24.03.2019
Wpis

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 24.03.2019

Czytanie  I:    Wj 3, 1-8a. 13-15; Psalm   103:   Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; Czytanie II:   1 Kor 10, 1-6. 10-12; Ewangelia:    Łk 13, 1-9;   Słowa Ewangelii według św. Łukasza:          W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie,...