II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19.04.2020

II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 19.04.2020

Czytanie  I:               Dz 2, 42-47;

Psalm   118:               Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny;

Czytanie II:               1 P 1, 3-9;

Ewangelia:                J 20, 19-31;

Z Ewangelii według św. Jana:

              Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: “Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: “Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: “Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: “Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: “Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: “Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

              Dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego ukazuje nam ogrom Bożej miłości względem każdego z nas. Jezus otwiera przed nami wnętrze swojego Najświętszego Serca, byśmy mogli zaczerpnąć wiele łask dla siebie i całego świata. Dlatego i my otwórzmy się na bezmiar tej miłości uzdrawiającej, byśmy mieli pełny udział w radościach Zmartwychwstania. „Bóg bogaty w miłosierdzie” pragnie dotknąć nas swoją łaską, byśmy nie byli niewolnikami grzechu i szatana, ale stali się „dziećmi Światłości”. Zmartwychwstały Jezus zachęca nas do głębokiej wiary, pobudza naszą nadzieję i obdarza nową miłością. Miłość ta większa jest od śmierci, przezwycięża wszelkie zło i jest całkowicie bezinteresowna. Nie patrzy na to, co było, ale pragnie nam dać nową szansę na lepsze jutro. Dzisiejszy świat, tak bardzo poraniony grzechem egoizmu i pychy, potrzebuje tej miłości, by w sercu każdego człowieka zapanował pokój i radość, które płyną z faktu pustego grobu Zbawiciela. Chciejmy dziś, wpatrując się w Miłosiernego Pana, powiedzieć za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój!”, byśmy mieli udział w błogosławieństwie Zbawiciela: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Nie bądźmy jedynie wystraszonymi uczniami Chrystusa, zamkniętymi w skorupie swoich słabości, ale stańmy się mężnymi głosicielami Jezusowej Ewangelii, bo Pan pokonał wszelkie zło i pragnie naszego szczęścia.

ks. Jacek Zakrzewski, pallotyn (www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  20.04. Dz 4, 23-31; Ps 2; J 3, 1-8
– wtorek, 21.04. Dz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7b-15
– środa, 22.04. Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21
– czwartek, 23.04. Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26

św. Wojciecha, biskupa i męczennika

– piątek, 24.04. Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15
– sobota, 25.04. 1 P 5, 5b-14; Ps 89; 1 Kor 1, 23n; Mk 16, 15-20

św. Marka, ewangelisty

 

W niedzielę (19.04.) zapraszamy  – po raz pierwszy w historii naszego kościoła –

na specjalne nabożeństwo wielkanocne zwane  DROGĄ ŚWIATŁA !

Początek o godz. 21.00 (transmisja na Facebook´u)

 

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dzisiejszą II Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Białą, kończymy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia.

■ Według zarządzeń administracji państwowej, ograniczenia w praktykowaniu kultu religijnego, potrwają do dnia 3 maja.

■ Zachęcamy do oglądania (poprzez Facebook) transmisji „na żywo” z naszego kościoła (należy wpisać: Kościół św. Stanisława Rzym):

-II Niedziela Wielkanocna:            * Msze św. o godz. 10.00 i 18.00.;

                                                                 * nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00;

                                                                 * nabożeństwo Drogi Światła o godz. 21.00

 

-od poniedziałku do soboty:         *adoracja i modlitwa różańcowa o  godz. 18.00;

                                                                * Msza św. o godz. 18.30

 

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów pozostają nieczynne. W sprawach pilnych można się kontaktować telefonicznie lub drogą mailową. Duszpasterze są do dyspozycji wiernych!

■ Osoby, które w związku z obecną sytuacją znalazły się w trudnym położeniu ekonomicznym, mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez władze Rzymu.  https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC560368

■ Pani Bożena Wróblewska udziela bezpłatnie porad na temat wszelkich rozporządzeń dotyczących pomocy osobom z problemami ekonomicznymi (tel. 338 92 45 961).

■ Intencje mszalne, które zostały przyjęte, zostaną odprawione w ustalonych terminach.