III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 23.04.2023

III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 23.04.2023

Czytanie I:            Dz 2, 14. 22b-32;

Psalm  16:             Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia;

Czytanie II:          1 P 1, 17-21;

Ewangelia:           Łk 24, 13-35;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: “Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: “Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: “Cóż takiego?” Odpowiedzieli Mu: “To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: “O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: “Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: “Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 24.04 Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26

uroczystość św. Wojciecha BM

– wtorek, 25.04 1 P 5, 5b-14; Ps 89; Mk 16, 15-20

św. Marka Ewangelisty

– środa, 26.04 Dz 8, 1b-8; Ps 66; J 6, 35-40
– czwartek, 27.04 Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51
– piątek, 28.04 Dz 9, 1-20; Ps 117; J 6, 52-59
– sobota, 29.04 1 J 1, 5-2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30

św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i DK

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza – III Niedziela Wielkanocna – obchodzona jest w Polsce jako Niedziela Biblijna.

■ Kolejna edycja Warsztatów Psychologicznych dotyczących komunikacji interpersonalnej – dziś (23.04), Aula, od godz. 11.00 do godz. 13.00, wstęp wolny. ZAPRASZAMY!

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (24.04), Aula, godz. 19.00.

■ W najbliższy wtorek (25.04) Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

W piątek (28.04) zapraszamy na specjalne nabożeństwo z udziałem relikwii św. Rity – początek o godz. 19.15.

■ Krąg Biblijny – piątek (28.04), Aula, godz. 19.30.

Nabożeństwo DROGI ŚWIATŁA (w intencji nowych powołań do szczególnej służby w Kościele) – sobota (29.04), godz. 19.15.

■ W przyszłą niedzielę (30.04) Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Po liturgii (godz. 11.00) zapraszamy do Auli na wykład ks. dr. Jana Kobaka (KUL) na temat: „Kultura odpowiedzialnego rodzicielstwa”.

■W sobotę 6 maja, odbędzie w sanktuarium maryjnym Divino Amore, Dzień Polonii Rzymskiej (początek o godz. 13.30). Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

UWAGA !!!  Począwszy od pierwszej niedzieli maja (07.05), ulegnie zmianie niedzielny układ okazji do spowiedzi w naszym kościele:

-godz. 7.00-7.10 (konfesjonał)

-godz. 8.00-8.25 (konfesjonał)

-godz. 9.30-9.55 (konfesjonał)

-godz. 10.20-10.50 (biuro)

-godz. 11.20-11.50 (biuro)

-godz. 17.20-17.50 (biuro)

■ Planowana na przełom czerwca i lipca pielgrzymka do Ziemi Świętej – ze względu na małą ilość zgłoszeń – została ODWOŁANA.

Rozpoczęliśmy nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (23.04) oraz w przyszłą niedzielę (30.04) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, między godz. 9.30 a 11.00.