IV Niedziela zwykła, 28 I 2018

Słowa Ewangelii według św. Marka
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.        

          (…) Zło jest jak cień. On znika gdy pojawia się światło. „Przyszedłeś nas zgubić” oto płacz zła, płacz ciemności z powodu nadchodzącego światła. Umiłowany Syn Boga przychodzi na ziemię, by usunąć ciemności. Wszystko, na co padnie Jego światło, zamienia się w światło. Jak księżyc, który nie jest źródłem światła, świeci jednak, gdy zostanie oświecony przez słońce, tak wszystko, co zwróci się do Boga, odbija w swoim wnętrzu Jego światło, stając się światłością dla otoczenia. (…)

                   Scena z synagogi w Kafarnaum jest wielką przestrogą pod adresem tych, którzy w swojej wierze przeceniają rozum, a nie doceniają woli. Nie wystarczy teoretyczne poznanie, kim jest Jezus Chrystus. Nie wystarczy nawet publiczne wyznanie, że jest to „Święty Boży”. Można wówczas usłyszeć odpowiedź: „Milcz i idź precz!” Wiara to nie teoria, lecz całkowite zaangażowanie się po stronie Chrystusa. To zgoda na życie w światłości Boga. Tego zły duch nie chciał uczynić, wolał przed Świętym Bożym uciekać. Miał rację Jan Chrzciciel, gdy mówił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie”. Dobro jest mocniejsze od zła. Słowo Jezusa nie jest wykładem pięknej teorii o szczęśliwym życiu, lecz jest słowem mocy potężnego światła, które usuwa wszelką ciemność. Słusznie świadkowie wydarzeń z synagogi w Kafarnaum stawiali pytanie: Kim jest ten, który „duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne?” Kim jest ten, przed którym zło ustępuje?

                 Słuchając w najbliższym roku prawie w każdą niedzielę Ewangelii św. Marka, trzeba mieć na uwadze to zasadnicze pytanie, jakie nurtuje ewangelistę: „Kim jest Chrystus?” Nie chodzi przy tym o teoretyczne rozważania na ten temat, lecz o egzystencjalne opowiedzenie się po stronie Chrystusa, który przybył potęgą swego światła wypełnić całą ziemię.

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

czytanie   I:               Pwt 18, 15-20

psalm     95:              Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie          

czytanie  II:              1 Kor 7, 32-35

Ewangelia:               Mk 1, 21-28

+ L I T U R G I A       T Y G O D N I A +
-poniedziałek, 29.01.           2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3; Mk 5, 1-20
-wtorek, 30.01.                     2 Sm 18, 9 – 19, 3; Ps 86; Mk 5, 21-43
-środa,31.01.                         2 Sm 24, 2. 9-17; Ps 32; Mk 6, 1-6
 św. Jana Bosco, prezbitera
-czwartek,  01.02.                 1 Krl 2, 1-12; 1 Krn 29, 10b-12; Mk 6, 7-13
-piątek, 02.02.                       Ml 3, 1-4; Ps 24; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40
święto Ofiarowania Pańskiego
-sobota, 03.02.                      1 Krl 3, 4-13; Ps 119 (118); Mk 6, 30-34

= O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, o godz. 10.00, Msza św.  w intencji rodzin, a po niej tradycyjnie spotkanie w Auli Jana Pawła II.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania – szczególnie w dni powszednie (już od godz. 18.00).

■ W każdą niedzielę zapraszamy na wspólne nieszpory (godz. 17.30).

■ W piątek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Zapraszamy na Eucharystię o godz. 18.30, połączoną z obrzędem pobłogosławienia świec („gromnic”).

■ Najbliższy piątek, to pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. i adoracja Najświętszego Sakramentu – od godz. 17.30. Bezpośrednio przed Mszą św. nabożeństwo ku czci Serca Zbawiciela.

■ Informujemy, że w pitek 2 lutego, odbędzie się w Chiesa Nuova (o godz. 20.00) koncert pt. “Oj maluśki, maluśki… Ulubione kolędy św. Jana Pawła II”.

■ W sobotę, 3 lutego (wspomnienie św. Błażeja), na zakończenie wieczornej Mszy św., zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo chroniące od chorób gardła.

■ W przyszłą niedzielę, o godz. 11.00,  odbędzie się w naszej Auli koljene spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii”, prowadzonego przez s. dr Krystynę Szwedę. Zapraszamy!

■ W pierwszą niedzielę miesiąca (4 lutego), Msza św. o godz. 12.00 sprawowawna będzie w intencji członków Żywego Różańca (bezpośrednio po niej – zmiana tajemnic różańcowych).

■ W dniach od 9 do 13 kwietnia organizujemy pielgrzymkę do Fatimy i Santiago di Compostela. Zapisy w zakrystii (jedynie do 18 lutego!).

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

kościół   św.  Stanisława   B.M.

 

via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.