czytanie   I:      1 Krl 19, 9a.11-13     

psalm    85:       Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

czytanie  II:      Rz 9, 1-5

Ewangelia:       Mt 14, 22-33

 

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

 

       Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary?

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.

           

 

      Jezus przynosi możliwość wybawienia z wszystkich nieszczęść, w jakie popadł człowiek. On też gwarantuje odniesienie zwycięstwa nad wszelkimi wrogami, uzależniając je jednak od mocy naszego zawierzenia. Pedagogiczny wysiłek Jezusa zmierza wyraźnie do tego, by Apostołów nauczyć wiary i wyleczyć ich ze zwątpienia. Lekcja, jakiej udziela Piotrowi na środku jeziora, każąc mu wędrować po falach, jest ostrzeżeniem przed zgubnymi skutkami zwątpienia. „Czemuś zwątpił, małej wiary”. Wysoka fala jawi się jako obraz wroga, który zyskał sprzymierzeńca w zwątpieniu Piotra i natychmiast odniósł zwycięstwo, Piotr zaczął tonąć.

          Kiedy zbliżały się bolesne wydarzenia Wielkiego Tygodnia Mistrz z Nazaretu zapowiedział, że dla uczniów będzie to czas doskonalenia wiary, że staną wobec pokusy zwątpienia.

           Ileż to czasu potrzeba było na wyleczenie Apostołów z choroby zwątpienia. Proces trudny, nawet jeśli steruje nim sam Jezus. Mocna wiara to dowód zdrowego ducha. To ona czyni człowieka niezwyciężonym. Minęły wieki, dziś Chrystus stara się nas wyleczyć z choroby zwątpienia. Pragnie nas przekonać, że nigdy nie wolno stać się, nawet mimo woli, sprzymierzeńcem wroga.

             Ktokolwiek spojrzy na chrześcijańską wiarę od tej strony i dostrzeże w niej niezwyciężony oręż w walce z wrogami człowieka, ten z uznaniem oceni dzieje Kościoła i jego wkład w historię ludzkości. Kościół wzywa do wiary, pielęgnuje wiarę i strzeże wiary. Stąd też nie należy się dziwić, że zwątpienie zwalcza jako jedną z najgroźniejszych chorób ludzkiego ducha.

 

ks. Edward Staniek  (www.mateusz.pl)

 

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 14.08.:    Pwt 10,12-22; Ps 147,12-15.19-20; Mt 17,22-27

                                         św. Maksymiliana Kolbego, męczennika i prezbitera

 

-wtorek, 15.08.:              Ap 11,19-12,10; Ps 45; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56

                                         uroczystość Wniebowzięcia NMP

                                         

-środa, 16.08.:                 Pwt 34,1-12; Ps 66; 2 Kor 5,19; Mt 18,15-20  

                                          

-czwartek,  17.08.:          Joz 3,7-10a.11.13-17; Ps 114,1-6; Mt 18,21-19,1

                                         św. Jacka, prezbitera

 

-piątek, 18.08.:                Joz 24,1-13; Ps 136; Mt 19,3-12

                                         

-sobota, 19.08.:               Joz 24,14-29; Ps 16,1-2.5.7-8.11; Mt 19,13-15

                                         

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

 

■ Przez okres urlopowy (do 10 września włącznie) obowiązuje następujący układ niedzielnych Mszy św.: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

 

W najbliższy wtorek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystia w naszym kościele tego dnia będzie sprawowana o godz. 8.00, 11.00 oraz o 18.00. Na zakończenie każdej Mszy będzie miał miejsce obrzęd błogosławienia przyniesionych kwiatów i ziół.

 

■ Przez cały sierpień i pierwszą połowę września Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne będą: w poniedziałki od godz. 16.00 do 17.30, we wtorki i czwartki od godz. 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30. W środy i piątki (w pilnych sprawach) – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 

■ W dniu dzisiejszym zapraszamy na godz. 17.30 na kolejne nabożeństwo fatimskie.

Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Podania o przyjęcie do szkoły, przyjmowane są w Kancelarii Parafialnej. Zapraszamy!

 

Miesiąc sierpień to czas ważnych rocznic z dziejów naszej Ojczyzny:  wybuchu Powstania Warszawskiego, Cudu nad Wisłą, podpisania Porozumień Sierpniowych; to także czas licznych pielgrzymek pieszych na Jasną Górę. Pamiętajmy w naszych modlitwach o umiłowanej Ojczyźnie i o rodakach w kraju i na emigracji.

 

■ Poradnictwo rodzinne - telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.: 16.00-17.30; wt. i czw.: 9.00-11.00 oraz 16.00-17.30

                                                                                  www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

 

 

12 sierpnia 2017
nr 1045                XIX     NIEDZIELA   ZWYKŁA                 13.08.2017