CZYTANIA:

 

Pierwsze czytanie: Ez 33,7-9;

Psalm: Ps 95,1-2.6-9

Drugie czytanie: Rz 13,8-10

Ewangelia: Mt 18,15-20

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

 

           Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

                                                                                                                                                              Oto słowo Pańskie.

 

* * *

 

Upomnieć, a nie obmawiać

Jednym z najczęściej spotykanych grzechów jest obmowa. W pociągu i autobusie, w pracy i w kolejce przed sklepem, przy stole i w drodze do kościoła – tematem numer jeden są ludzkie słabości, błędy i grzechy. Szczególnie bolesne jest obmawianie w gronie rodzinnym lub przyjaciół. Smutne zaś jest to, że gotowych do obmawiania można liczyć w milionach, a jak trzeba kogoś upomnieć, to nie ma chętnych, ani jednego. Jezus nigdy nikogo nie obmawiał. Jeśli zabierał głos na temat cudzych wad, czynił to zawsze w formie upomnienia. Uczniów swoich pouczył, i to bardzo dokładnie, jak ma wyglądać braterskie upomnienie. Jeśli dostrzegam niewłaściwe postępowanie drugiego człowieka, to zanim powiem o tym komukolwiek, mam obowiązek powiedzieć to jemu samemu. Domaga się tego miłość, czyli troska o prawdziwe dobro tego, kto postępuje niewłaściwie. Dopiero wówczas, gdy upomnienie w cztery oczy nie odnosi skutku, mogę podzielić się mymi obawami co do jego postawy z innym człowiekiem, ale nie w tym celu, by obmawiać, lecz by tego człowieka zaangażować w ratowaniu błądzącego. O tyle zatem mogę mówić o błędach drugiego, o ile mój rozmówca nadaje się do „akcji ratowniczej”. O ile razem ze mną zatroszczy się o skuteczne upomnienie błądzącego. Trzeci etap upomnienia to zaangażowanie w nie przedstawiciela Kościoła lub nawet całej wspólnoty. Ma to miejsce wówczas, gdy zgubne działanie jednego może szkodzić wielu. Chodzi więc nie tylko o dobro upominanego, lecz i o dobro wspólnoty. Jeśli się nie uda uratować tego, kto źle postępuje, to należy ratować przed zgorszeniem innych. Upomnienie, chociaż ma miejsce rzadko, nie należy do rozmów przyjemnych. Kosztuje wiele. Można się narazić. Można stracić przyjaciela. Upomnienie braterskie posiada dużą wartość nie tylko dlatego, że zabiega o dobro błądzącego, lecz również dlatego, że stanowi niezwykle twórczy element w doskonaleniu naszej osobowości. Zanim zdecydujemy się na upomnienie w cztery oczy, trzeba sprawę głęboko i wszechstronnie przemyśleć, trzeba ją rozważyć przed Bogiem. Trzeba się zgodzić na wszystkie wynikające z tego konsekwencje. Podjęcie takiej decyzji ubogaca nasze serce. Każdy akt miłości drugiego człowieka owocuje w naszym sercu, a co dopiero akt tak trudny, jak upomnienie. W niejednym wypadku znacznie łatwiej jest przebaczyć niż upomnieć. Obmowa, która zawsze jest znakiem braku miłości, nie tylko niszczy dobrą opinię obmawianego, lecz i serce obmawiającego. Staje się ono koszem na śmieci, gromadzącym to, co złe z życia naszych bliźnich. Obmowa polega na przesypywaniu śmieci z własnego serca w serca innych ludzi, zamieniając je w śmietniki. Obserwując Mistrza z Nazaretu, w oparciu o Jego przykład, można udoskonalić miłość drugiego człowieka, która nie waha się stosować nawet mocnych upomnień, byle tylko przywieść do opamiętania błądzących. Prawdziwa miłość umie upomnieć i umie upomnienie przyjąć.        

                                                                                                                                                                         Ks. Edward Staniek

 

 

 

                        + L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 11.09.:  Kol 1,24-2,3; Ps 62,6-7,9;  Łk 6,6-11

 

-wtorek, 05.09.:  Kol 2,6-15; Ps 145,1-2.8-11; Łk 6,12-19

                                        

-środa, 06.09.:  Kol 3,1-11; Ps 145,2-3.10-13; Łk 6,20-26

                                         

-czwartek, 07.09.: Lb 21,4b-9 (Flp 2,6-11); J 3,13-17

 

-piątek, 08.09.: Hbr 5,7-9; Ps 31,2-6.15-16.20; Łk 2,33-35

                                        

-sobota, 09.09.: 1 Tm 1,15-17; Ps 113,1-7; Łk 6,43-49

 

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

 

 Od następnej niedzieli będzie obowiązywał następujący porządek Mszy św.: 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 oraz 18.00. Nie będzie odprawiana Msza św. w kościele S. Maria della Consolazione o 9.30.

 

Przez cały sierpień i pierwszą połowę września Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne będą:

w poniedziałki od godz. 16.00 do 17.30, we wtorki i czwartki od godz. 9.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30. W środy i piątki (w pilnych sprawach) – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 

Ostatnie przypomnienie dla zapisanych na pielgrzymkę do Fatimy o dokonanie wpłaty. 

 

W zakrystii można zapisać dzieci na katechezę przygotowania do Pierwszej Komunii św.

 

Poradnictwo rodzinne - telefon: 328 466 47 75.

 

 

 

Kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

 

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.: 16.00-17.30; wt. i czw.: 9.00-11.00 oraz 16.00-17.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

09 września 2017
nr 1049    XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA     10.09.2017