czytanie   I:       Iz 5, 1-7

psalm    80:       Winnicą Pana jest dom Izraela

czytanie  II:       Flp 4, 6-9

Ewangelia:       Mt 21,33-43

 

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

     

       Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

 

 

 

            Powstawanie światopoglądu można porównać do budowy domu. Człowiek przez całe lata gromadzi różnoraki materiał. Dokonuje tego drogą systematycznej nauki w szkole i na studiach, drogą obserwacji świata i życia, a szczególnie drogą własnych doświadczeń. W pewnym momencie pragnie to wszystko ułożyć w jedną sensowną całość. Rozgląda się wówczas za planami domu. Chodzi o wizję życia opartą na określonej hierarchii wartości. Ten dom winien być piękny, obszerny, wygodny zarówno dla właściciela, jak i gości. Ideałem jest znalezienie takich planów, by w budowie tego domu można było wykorzystać całość zebranego materiału. Jeśli nic nie zostaje na placu budowy, jeśli wszystko zostało ułożone we właściwym miejscu, to znaczy, że światopogląd jest dobry. Rzecz jasna musi on być otwarty na możliwość rozbudowy i doskonalenia, bo życia nie da się zamknąć w żadne statyczne ramy. Proces budowy światopoglądu jest długi i wymaga wiele trudu oraz cierpliwości. Prawie nikt nie jest w stanie budować światopoglądu od samego początku bezbłędnie. Ciągle coś trzeba poprawiać. Bywają okresy kryzysów, gdy wznoszona budowla wali się w gruzy i trzeba ją wznosić na nowo. Klęski tego typu, jakkolwiek bardzo bolesne, nie są jednak bezowocne. W następnej budowli właściciel unika już popełnionych błędów i wznosi dom doskonalszy. Do tej koncepcji życia, traktowanego jako wznoszenie budowli, nawiązuje Chrystus w rozmowie z przywódcami narodu wybranego, kiedy przytacza tekst psalmu 118: „Kamień odrzucony przez budujących, stał się głowicą węgła” (Mt 21, 42). W interpretacji Mistrza z Nazaretu tekst ten zyskuje jednoznaczną interpretację. Kamieniem tym jest sam Jezus Chrystus. (…) Najcenniejszy, jaki można spotkać na ziemi…

 

ks. Edward Staniek  (www.mateusz.pl)

 

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 09.10.:   Jon 1,1-2.11; Ps: Jon 2,3-5.8; Łk 10,25-37

                                        bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

 

-wtorek, 10.10.:              Jon 3,1-10; Ps 130,1-4.7-8;  Łk 10,38-42

                                         

-środa, 11.10.:                 Jon 4,1-11; Ps 86,3-6.9-10; Łk 11,1-4

 

-czwartek,  12.10.:          Ml 3,13-20a; Ps 1,1-4.6;  Łk 11,5-13

                                        

-piątek, 13.10.:                Jl 1,13-15.2,1-2; Ps 9,2-3.6.16.8-9;  Łk 11,15-26

                                         bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

 

-sobota, 14.10.:               Jl 4,12-21; Ps 97,1-2.5-6.11-12; Łk 11,27-28

 

                                         

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■  Przypominamy, iż w dni powszednie Msza św. sprawowana jest w naszym kościele o godz. 7.15 oraz o 18.30.

■ Dzisiaj na godz. 19.00 zapraszamy do Auli Jana Pawła II na prezentację książki „SANKOFA. Nie zmarnuj życia”. Opowiedzą o niej autorzy: Magdalena Pajkowska oraz o. Tomasz Gaj OP.

■ Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej informuje, iż w czwartek, 12. października, na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „VALORI  EUROPEI  OGGI”. Początek o godz. 10.00.

■ Gorąco polecamy wystawę zorganizowaną przez Papieski Uniwersytet Urbanianum, poświęconą Apostołowi Afryki, Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ. Wystawa będzie czynna od 11.10. do 04.11. (Via Urbano VIII 16; wstęp wolny).

■ Przez cały październik odprawiamy nabożeństwa różańcowe – codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. Szczególnie zapraszamy w piątek, 13.10., na ostatnie nabożeństwo fatimskie!!!

■  Kończymy przyjmowanie zgłoszeń dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do Pierwszej Komunii św.

Pierwsza katecheza kandydatów do bierzmowania – 15. października (o godz. 11.00).

■ Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie grupy modlitewnej Salvator, odbędzie się w przyszłą niedzielę (15.10., o godz. 16.00).

■ Wraz z nowym rokiem akademickim wznawiamy spotkania dla polskich studentów – zarówno tych mieszkających na stałe we Włoszech, jak i tych przybyłych z Polski. Inauguracyjne spotkanie będzie miało miejsce w poniedziałek, 23. października, o godz. 19.30. Chętni proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa w zakrystii.

■ Tradycyjna, piesza, październikowa pielgrzymka Polonii rzymskiej do sanktuarium maryjnego Divino Amore, odbędzie się w nocy z 21. na 22. października. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

Zachęcamy do nabywania  kalendarzy ściennych na rok 2018 z wizerunkami św. Jana Pawła II. lub papieża Franciszka (cena: 4 euro).

■ Poradnictwo rodzinne - telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

 

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

07 października 2017
nr 1053             XXVII    NIEDZIELA   ZWYKŁA                08.10.2017