czytanie   I:        Mdr 6, 12-16   

psalm    63:        Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja

czytanie  II:       1 Tes 4, 13-18

Ewangelia:        Mt 25, 1-13

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

 

           Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

 

 

 

           (...) Ewangelia nie pozwala na przejście obok bliźnich czekających na pomoc. Zanim jednak jej udzielimy, należy dobrze rozpoznać sytuację, w jakiej znajduje się potrzebujący pomocy i zastanowić się nad sposobem, w jaki należy jej udzielić.

Całe zagadnienie współczesnego miłosierdzia winno być na nowo gruntownie przemyślane i ustawione na ewangelicznym fundamencie. Kościół składa się z ludzi świadczących miłosierdzie i korzystających z miłosierdzia. Ich wzajemne współżycie musi być oparte na mądrości. Chodzi o to, by każdy dobry czyn ubogacał zarówno dającego, jak i odbierającego. Tylko taka pomoc może być nazwana ewangeliczną.

               Chrystus w przypowieści o pannach mądrych i głupich zwraca uwagę na to, że mądre nie podzieliły się swoją oliwą z leniwymi, którym nie chciało się w odpowiednim czasie napełnić lamp. Mądrość to nie tylko troska o to, by moja lampa była pełna i zawsze gotowa do świecenia, ale i umiejętność spojrzenia na innych ludzi i precyzyjne rozpoznanie ich motywacji, gdy wyciągają rękę po pomoc.

            Chrześcijanin musi umieć powiedzieć „nie”. Tak jak to uczyniły panny mądre: „Aby nam i wam nie zabrakło, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Ten, kto nie umie odmówić pomocy ludziom żyjącym kosztem innych, będzie odpowiadał przed Bogiem za złe wykorzystanie swoich talentów. Może się zdarzyć, że przy nieroztropnym wspomaganiu innych zabraknie czasu, zdrowia, sił, pieniędzy dla dobrego wykonania obowiązków, za które jest odpowiedzialny. Leniwych wspomagać nie wolno!

 

ks. Edward Staniek  (www.mateusz.pl)

 

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 13.11.:      Mdr 1,1-7; Ps 139,1-5.7-10; Łk 17,1-6

                                           św. pierwszych męczenników Polski

-wtorek, 14.11.:                        Mdr 2,23-3,9; Ps 34,2-3.16-19; Łk 17,7-10

-środa, 15.11.:                            Mdr 6,1-11; Ps 82,3-4.6-7; Łk 17,11-19                                      

-czwartek,  16.11.:                     Mdr 7,22-8,1; Ps 119 i 130; Łk 17,20-25                                          

-piątek, 17.11.:                           Mdr 13,1-9; Ps 19,2-5ab; Łk 17,26-37

                                                    św. Elżbiety Wegierskiej

-sobota, 18.11.:                          Mdr 18,14-16.19,6-9; Ps 105; Łk 18,1-8

                                                    bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

                                                                                                    

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dziś, w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą,    Stowarzyszenie Le Rondini, zaprasza od godz. 9.00 do godz. 13.00 do Auli na badanie krwi i konsultacje ze specjalistą.

 

■ W poniedziałek, 13 października, o godz. 20.00, zapraszamy polskich studentów na  kolejne spotkanie formacyjne.

 

■ W piątek (17.11.) od godz. 20 do godz. 21 – wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy!

 

■ W bieżącym miesiącu zapraszamy do różańcowej modlitwy wypominkowej za naszych zmarłych.

 

■ Od najbliższej niedzieli rozpoczniemy cykl spotkań w ramach duszpasterstwa kobiet („Kobiety w Biblii”). Poprowadzi je siostra dr Krystyna Szweda, ze Zgromadzenia Misjonarek Służebnic Ducha Św.  Początek o godz. 11 w naszej Auli. Gorąco polecamy!

 

■ W przyszłą niedzielę, o godz. 16.30 - spotkanie grupy modlitewnej Salvator.

 

■ Osoby dysponujące dobrym głosem zachęcamy do zasilenia szeregów naszego chóru kościelnego. Kontakt z s. Martyną.

 

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką („Miłujcie się”, „Niedziela”, „Gość Niedzielny”).

 

Zachęcamy do nabywania kalendarzy na rok 2018 z wizerunkami św. Jana Pawła II lub papieża Franciszka (cena: 4 euro), a także kalendarzyków kieszonkowych i ściennych z Niepokalanowa.

 

■ Poradnictwo rodzinne - telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47, wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47, wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47, wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

11 listopada 2017
nr 1058               XXXII    NIEDZIELA   ZWYKŁA               12.11.2017