czytanie   I:        Iz 63, 16b-17.19b;64, 3-7

psalm    80:        Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

czytanie  II:        1 Kor 1, 3-9

Ewangelia:         Mk 13, 33-37

 

Słowa Ewangelii według św. Marka:

 

       Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

 

 

 

       Łaska działa zawsze zaskakująco. To interwencja Boga, której formy nigdy nie można przewidzieć. Raz przychodzi w drugim człowieku, innym razem ukryta jest w słowie pisanym; trafia w nasze serca przez wydarzenia i natchnieniem oświeca umysły; pojawia się w blaskach wschodzącego słońca i spada razem z błyskiem piorunu. Trzeba być ustawicznie nastawionym na odbiór Bożych znaków i słuchanie Jego tajemniczej mowy. Jak radiotelegrafista nie może zasnąć, lecz musi uważać na każdy sygnał dochodzący z aparatów nadawczych, tak człowiek wędrujący ewangeliczną drogą musi być otwarty na odbiór każdego znaku pochodzącego od Boga. Ewangeliczna droga to wielka i pasjonująca przygoda, to spotkanie z żywym Bogiem. Niewielu katolików odkrywa jej piękno i czar. Sprowadziliśmy religię do kilku praktyk religijnych, co w rezultacie staje się balastem przysłaniającym Boga. Czas odmawiania pacierza i pobytu w kościele staje się niewygodnym obowiązkiem, a nie przygodą pełną napięcia, życia, niespodzianki. Jest to owoc zlekceważenia wezwania Chrystusa: „Czuwajcie!”. Do śpiących, roztargnionych, leniwych głos Boga nie dotrze. Oni spotkania z Nim nie przeżyją. (…)

         Adwent jest czasem czuwania. Chodzi o gotowość podjęcia intensywnej współpracy z łaską Bożą i odparcia każdego ataku zła. To nie przypadek, że Chrystus na początku Adwentu zaledwie w sześciu zdaniach aż trzy razy woła: „Czuwajcie!”.

 

ks. prof. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

 

                                                                   

 

                                                                         + L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 04.12.:    Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9;  Mt 8,5-11

 

-wtorek, 05.12.:              Iz 11,1-10; Ps 72; Łk 10,21-24

 

-środa, 06.12.:                 Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Mt 15,29-37

 

-czwartek,  07.12.:          Iz 26,1-6; Ps 118;  Mt 7,21.24-27

                                         św. Ambrożego, biskupa i DK

 

-piątek, 08.12.:               Rdz 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38

                                         uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

-sobota, 09.12.:               Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Mt 9,35-10,1.6-8

                                         

 

 

             Wraz z dzisiejszą Niedzielą Adwentu Kościół katolicki w Polsce rozpoczyna pierwszy rok realizacji programu duszpasterskiego na lata 2017-2019, pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Chodzi w nim przede wszystkim o to, aby ponowne odkryć obecność Ducha Świętego, który - jako Tchnienie miłości Ojca i Syna - został posłany do Chrystusowego Kościoła. Działa On w nim „zarówno na sposób sakramentalny, zwłaszcza poprzez chrzest i bierzmowanie, jak i za pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzanych dla dobra Kościoła" (TMA 45). To szczególne związanie Ducha Świętego z życiem Kościoła sprawiło, że św. Augustyn powiedział przed wiekami: „Ile ktoś miłuje Kościół, tyle ma Ducha Świętego". Stwierdzenie to oddaje istotę więzi, jaka zachodzi między Duchem Świętym a Kościołem, a więc każdym ochrzczonym należącym do wspólnoty Ludu Bożego.

abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

 

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

 

■ Pierwszą niedzielą adwentu, czasu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny.

 

■ W poniedziałek, o godz. 20, spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

 

W piątek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystia w naszym kościele będzie sprawowana o godz.: 7.15, 9.00, 12.00 oraz 18.30.  Ponieważ jest to uroczystość, nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

 

Przez cały adwent zapraszamy szczególnie na Msze św. roratnie, które sprawowane będą w naszym kościele każdorazowo we wtorki i czwartki o godz. 18.30.

 

■ Są jeszcze wolne miejsca na jednodniową pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Loreto, która odbędzie się w piątek, 8 grudnia. Kontakt z organizatorem: p. Krystyna (tel. 329 3165773).

 

■ W przyszłą niedzielę (po Mszy św. o godz. 11) odbędzie się tradycyjny „opłatek” dla dzieci uczęszczających na katechezę, połączony z wizytą św. Mikołaja.

 

■ W niedzielę, 10 grudnia, serdecznie zapraszamy na prezentację książki autorstwa Jacka Mycielskiego, pt. „Elementarz dla rodziców”. Początek o godz. 19.00 w Auli Jana Pawła II.

 

Zachęcamy do nabywania kalendarzy ściennych i kieszonkowych na rok 2018, m.in. z wizerunkami św. Jana Pawła II lub papieża Franciszka.

 

■ Poradnictwo rodzinne - telefon: 328 466 47 75.

 

■ Ambasada RP w Rzymie informuje, że we Włoszech utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia terrorystycznego. W związku z powyższym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas wydarzeń o charakterze masowym takich jak np. jarmarki bożonarodzeniowe.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

02 grudnia 2017
nr 1061         PIERWSZA   NIEDZIELA   ADWENTU        03.12.2017