czytanie I:      Iz 42, 1-4.6-7                   

psalm 29:       Pan ześle pokój swojemu ludowi

czytanie II:    Dz 10, 34-38          

Ewangelia:    Mk 1, 6b-11        

 

Słowa Ewangelii według św. Marka:

 

       Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

            W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

 

 

 

 

       Jan udzielał w Jordanie chrztu na odpuszczenie grzechów. Garnęły się do niego tłumy. Ludzie wyznawali swe winy, a następnie Jan zanurzał ich w wodzie. Wychodzili z niej oczyszczeni. Nie był to jednak sakrament chrztu, który ustanowił Jezus. W czasach Chrystusa mieszkańcy Palestyny mogli przyjąć dwa chrzty. Jeden z rąk Jana Chrzciciela, drugi z rąk Apostołów Jezusa. Na czym polegała różnica między jednym i drugim?

 

         Chrzest Jana można porównać do mycia naczynia. Chcąc aby ono było czyste, należy wysypać z niego zawartość, a następnie dobrze je wymyć. Otóż słuchacze Jana wyznając grzech, „wysypywali” zawartość swoich serc, a następnie wchodzili do wody, by je „wymyć”. Wychodzili na brzeg Jordanu z sercem czystym — ale pustym. Jan przygotowywał serca na wypełnienie łaską, ale nie miał mocy jej udzielania.

 

        Chrzest ustanowiony jako sakrament przez Jezusa różni się zasadniczo od chrztu Janowego. Sakrament nie tylko oczyszcza, ale i wypełnia serca samym Bogiem. Serce zostaje zanurzone równocześnie w wodzie i w Imieniu Boga — Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Od chrzcielnicy człowiek odchodzi wypełniony najcenniejszą rzeczywistością, której ziemia ani nie posiada, ani nie rodzi, samym Bogiem.

 

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

 

            

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 08.01.       1 Sm 1,1-8; Ps 116,12-14.17-19; Mk 1,14-20

 

-wtorek, 09.01.                 1 Sm 1,9-20; Ps: 1 Sm 2,1.4-8; Mk 1,21-28

 

-środa, 10.01.                    1 Sm 3,1-10,19-20; Ps 40,2.5.7-10; Mk 1,29-39

 

-czwartek,  11.01.            1 Sm 4,1-11; Ps 44;  Mk 1,40-45

 

-piątek, 12.01.                  1 Sm 8,4-7.10-22a; Ps 89,16-19; Mk 2,1-12

                                        

-sobota, 13.01.                 1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Ps 21,2-7; Mk 2,13-17

                                         

 

          Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43). Pan powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca. To wielka odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli, którzy są powołani do odpowiadania na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości.

 

papież Franciszek

(z Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy)

 

 

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

 

■ Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy oficjalnie liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

 

■ Dziś, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00, zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

 

■ Od dziś zapraszamy w każdą niedzielę na wspólne nieszpory (godz. 17.30).

 

■ Zapraszamy bardzo serdecznie na dzisiejszy koncert utalentowanej ukraińskiej  śpiewaczki Wiktorii Czajki. Początek o godz. 19.00.

 

■ Jutro o godz. 20.00, odbędzie się pierwsze, po świątecznej przerwie, spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

 

■ W najbliższą niedzielę, po świątecznej przerwie, wznowione zostaną zajęcia katechetyczne dla kandydatów do bierzmowania (odbędzie się także spotkanie ks.    Antoniego z rodzicami).

 

■ W przyszłą niedzielę, bezpośrednio po wieczornej Mszy św., chór Gaudium Poloniae zaprasza serdecznie na koncert bożonarodzeniowy!

 

■ W dniach od 9 do 13 kwietnia organizujemy pielgrzymkę do Fatimy i Santiago di Compostela. Zapisy w zakrystii.

 

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

 

Wszystkich lektorów z naszej wspólnoty (a także osoby, które pragną włączyć się w tę posługę) zapraszamy na spotkanie formacyjno-organizacyjne w sobotę, 13 stycznia, o godz. 19.15 (Aula Jana Pawła II)!

 

■ Poradnictwo rodzinne - telefon: 328 466 47 75.

 

 

kościół   św.  Stanisława   B.M.

via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

 

 

 

06 stycznia 2018
nr 1066          NIEDZIELA   CHRZTU   PAŃSKIEGO        07.01.2018