czytanie  I:        Syr 15, 15-20

Psalm   119:      Błogosławieni szukający Boga

czytanie  II:       1 Kor 2, 6-10

Ewangelia:         Mt 5, 17-37

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

 

 * * *

            Kościół jest podobny do stacji telewizyjnej, która przekazuje ludzkości program samego Boga. Chodzi w nim o wiadomości dotyczące szczęścia człowieka. Aby jednak nadawanie programu miało swój sens, ludzie muszą dysponować sprawnymi odbiornikami. Stąd też Kościół nie może się ograniczyć jedynie do przekazu samych wiadomości o Bogu i zbawieniu, lecz również musi ustawicznie zabiegać o możliwie dokładne ustawienie odbiorników. To część jego misji na Ziemi. Chodzi o doskonalenie wrażliwości sumienia.

            Człowiek tylko wówczas może właściwie spojrzeć na swoje życie religijne i moralne, jeśli ma dobrze ustawione sumienie. Doskonalenie zaś wrażliwości sumienia dokonuje się przez obraz kontrolny, na którym są podane Boże przykazania ujęte w dekalog. Jeśli człowiek dobrze rozumie sens poszczególnych przykazań i sens ich całości, wówczas ideał życia, który nadaje telewizyjna stacja przekazująca Boże Objawienie, jest tak piękny, iż właściciel odbiornika nie potrafi nawet przez moment spoglądać na obraz zamazany, a gdyby się to stało, natychmiast sam ustawia ostrość obrazu. Jeśli jednak nie rozumie dekalogu, obraz Bożego ideału życia jawi się nie tylko bez kolorów, ale zupełnie zdeformowany, jak w krzywym zwierciadle. (…)

ks. Edward Staniek  (www.mateusz.pl)

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

- poniedziałek, 13.02.:      Rdz 4,1-15.25; Ps 50; Mk 8,11-13

 

- wtorek, 14.02.:               Dz 13,46-49; Ps 117,1-2 ; Łk 10,1-9

                                          świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy

 

- środa, 15.02.:                 Rdz 8,6-13.20-22; Ps 116B; Mk 8,22-26

 

- czwartek,  16.02.:           Rdz 9,1-13; Ps 102,16-23.29;  Mk 8,27-33

 

- piątek, 17.02.:                Rdz 11,1-9; Ps 33,10-15; Mk 8,34-9,1

                               

- sobota, 18.02.:               Hbr 11,1-7; Ps 145,2-5.10-11; Mk 9,2-13

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dziś, od godz. 16.00, adoracja Najświętszego Sakramentu - grupa modlitewna SALVATOR.

 

W najbliższy poniedziałek podejmujemy na nowo spotkania formacyjne dla polskich studentów na stałe lub czasowo przebywających w Rzymie.

   Początek o godz. 19.30, w sali na dole. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

■ W sobotę, 18 lutego, uczniowie naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej, w ramach swoich zajęć, wezmą udział w zabawach i konkursach karnawałowych.

 

■ Rok 2017 został ustanowiony przez Episkopat Polski oraz przez Sejm RP, Rokiem Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta. Zapraszamy dzieci od lat 10, młodzież i dorosłych do udziału w Konkursie Wiedzy o Św. Bracie Albercie: „Brat naszego Boga”. Regulamin oraz formularze z pytaniami są dostępne w Biurze Informacji dla Pielgrzymów i na portierni.

 

■ Istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego (kontakt pod numerem telefonu: 328 466 4775).

 

 

 

kościół św. Stanisława B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pn. 9.00-13.00; wt. i czw. 9.00-13.00  i 16.00-17.30; śr. i pt. 16.00-17.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

10 lutego 2017
nr 1019     VI NIEDZIELA ZWYKŁA   12.02.2017