czytanie   I:       Wj 17, 3-7

psalm     95:      Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

czytanie  II:       Rz 5, 1-2.5-8

Ewangelia:        J 4, 5-42

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

 

             Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.

 

 

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 19.03.:         2 Sm 7,4-16; Ps 89; Rz 4,13-22; Mt 1,16-24a

                                        uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

 

-wtorek, 20.03.:                 Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-7bc.8-9; Mt 18,21-35

 

-środa, 21.03.:                   Pwt 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19

                                                                                                    

-czwartek,  22.03.:             Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-9; Łk 11,14-23

 

-piątek, 24.03.:                  Oz 14,2-10; Ps 81; Mk 12,28b-34

                               

-sobota, 25.03.:                 Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38

                                        uroczystość Zwiastowania Pańskiego

                                        

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■W dniu dzisiejszym o godz. 16.00 ma swe spotkanie grupa modlitewna SALVATOR (konferencja i praca w grupach).

 

■Jutro obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Opiekuna Kościoła św. Zapraszamy na Mszę św. na godz. 18.30. Z kolei w najbliższą sobotę (25.03.) przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

■W poniedziałek spotkanie formacyjne dla polskich studentów o godz. 19.30.

 

■Od dziś począwszy - przez trzy kolejne niedziele – przeżywać będziemy w naszej wspólnocie doroczne rekolekcje wielkopostne, które prowadzi o. Tomasz Czaja, kamilianin.

 

■Dziś o godz. 19 odbędzie się w naszym kościele koncert muzyki kameralnej w wykonaniu kwartetu „Amor i Psyche”.

 

■W najbliższy czwartek na Mszy św. wieczornej (i bezpośrednio po niej) śpiewać będzie w naszym kościele Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina.

 

■W piątek na godz. 20 członkowie chóru zapraszają na wspólną adorację eucharystyczną.

 

■W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin, a po niej odbędzie się spotkanie w salce.

 

■W niedzielę za tydzień (26.03.) po raz kolejny przeżywać będziemy DZIEŃ POLSKI (od godz. 11), podczas którego odbędzie się kwesta na rzecz niepełnosprawnego maratończyka p. Janusza Radgowskiego, który będzie naszym gościem. Pośród różnych, ciekawych propozycji polecamy m.in. koncert naszej SuperScholi (godz. 14). Zapraszamy!

 

■Osoby pragnące podjąć posługę lektorską w naszej wspólnocie, prosimy o kontakt z ks. Jackiem.

 

■Jak co roku, organizujemy kurs przedmałżeński, który odbędzie się po Wielkanocy. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w zakrystii.

 

■Program październikowej pielgrzymki do Fatimy i Santiago di Compostela wyłożony jest na bocznych ołtarzach. Osoby wpisane na listę proszone są o uregulowanie zaliczki w wysokości 100 euro (do Wielkanocy!).

 

■Informujemy, iż rocznicę I. Komunii św. świętować będziemy 28 maja, na Mszy św. o godz. 11.00.

 

Rozpoczynamy nabór uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Podania o przyjęcie do szkoły, będą przyjmowane do 23 kwietnia w Biurze Informacji dla Pielgrzymów (formularz oraz informacje o Szkole do pobrania w biurze. W dniu 1 kwietnia (sobota) o godz. 14.30 można obejrzeć lokal szkolny znajdujący się w budynku Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek przy via Marcantonio Colonna 52 (w pobliżu stacji metra Lepanto).

 

 

kościół św. Stanisława B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pn. i czw.: 9.00-13.00 oraz 16.00-17.30; wt., śr. i pt.: 16.00-17.30

 

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

 

 

18 marca 2017
nr 1024         III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU          19.03.2017