“Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.” (EXULTET)

 

Siostry i Bracia w Chrystusie,

 

przeniknięci paschalną radością, mającą swe źródło w tryumfie Jezusa nad grzechem, śmiercią i szatanem, pragniemy wraz z całym Kościołem śpiewać nasycone entuzjazmem wiary: ALLELUJA – chwalmy Pana!

Dziękując Wam za żywe świadectwo wiary i pobożności, składam na Wasze ręce najlepsze życzenia wielkanocne. Niech nadzieja i Boży pokój towarzyszą Waszym codziennym zmaganiom; niech miłość przenika nasze myślenie i działanie; niech to będą naprawdę dobre, błogosławione święta! Zwycięski Chrystusie – prowadź nas.

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                    duszpasterze

 

 

czytanie   I:       Dz 10, 34a.37-43

psalm  118:       W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

czytanie  II:       Kol 3, 1-4

Ewangelia:        J 20, 1-9

 

Słowa Ewangelii według św. Jana:

 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

 

 

Drodzy bracia i siostry! Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra musi dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia, w naszym codziennym życiu. Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości do Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom (por. Ez 37, 1-14).

 

papież Franciszek (2013 r.)

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

 

-poniedziałek, 17.04.:   Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Mt 28,8-15

 

-wtorek, 18.04.:             Dz 2,36-41; Ps 33,4-5.18-20.22; J 20,11-18

 

-środa, 19.04.:                Dz 3,1-10; Ps 105,1-4.8-9; Łk 24,13-35

                                                                                                    

-czwartek,  20.04.:         Dz 3,11-26; Ps 8,2.5-9; Łk 24,35-48

 

-piątek, 21.04.:                Dz 4,1-12; Ps 118,1.4.22-25; J 21,1-14

                               

-sobota, 22.04.:               Dz 4,13-21; Ps 118,1.14-16.18.21; Mk 16,9-15

                                        

Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania, my także powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie: Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały! Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo dla ludzkości kroczącej drogami czasu! (...) Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego.

św. Jan Paweł II (2005 r.)

 

                                                            

                                                           

                                                 = O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

Bardzo sedecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia ceremonii w Wielkim Tygodniu!

 

■ W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. według normalnego planu niedzielnego (nie ma Mszy w kościele S.M. della Consolazione!).

 

■ W najbliższy piątek, ze względu na uroczysty charakter Oktawy Wielkanocy, nie obowiazują przepisy pokutne związane z tym dniem. Tego dnia na godz. 2o zapraszamy na adorację animowaną przez Chór Gaudete Poloniae.

 

■ W przyszłą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji zapraszamy na specjalne nabożeństwo na godz. 17.30.

 

■ We wtorek i środę kancelaria parafialna będzie nieczynna.

 

■ W przyszłą niedzielę od godz. 16.00 spotkanie grupy modlitewnej SALVATOR (konferencja).

 

■ Ze względu na brak chętnych, planowany kurs przedmałżeński został odwołany.

 

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

 

Trwa nabór uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Podania o przyjęcie do szkoły, będą przyjmowane do 23 kwietnia w Biurze Informacji dla Pielgrzymów (formularz oraz informacje o Szkole do pobrania w biurze). Gorąco zachęcamy!

 

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 328 466 4775).

 

kościół św. Stanisława B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

 

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         -   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  -   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

 

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.: 9.00-13.00; wt. i czw.: 9.00-13.00 oraz 16.00-17.30; śr. i pt.: 16.00-17.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

 

16 kwietnia 2017
nr 1028            NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA            16.04.2017