PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – 28.06 – 7.07.2023

PIELGRZYMKA DO ZIEMI  ŚWIĘTEJ – 28.06 – 7.07.2023

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami – opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie. W rozszerzonym programie m.in.: Cezarea Nadmorska, Magdala, Seforis, Megoddo, Massada, Betania, Herodion i Abu Gosh.

Izrael_28.06-07.07_par.Rzym

warunki_uczestnictwa_28.06-07.07

karta_zgloszenia_28.06-07.07.2023