Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019

Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019
Prezentacja książki “Brat naszego Boga. Adam Chmielowski”, 13.10.2019

Książka, pod redakcją o. Cypriana Moryca OFM i o. Radomiła Wójcikowskiego OFM, jest pokłosiem konferencji naukowej, jaka odbyła się w dniu 16 grudnia 2017 r. w Lublinie. Artykuły poruszają ciekawe wątki duchowości oraz działalności św. Brata Alberta. Podczas rzymskiej prezentacji, o. Cyprian oraz o. Albert Wach OCD zwrócili uwagę m.in. na relację piękna i ubóstwa w inspiracjach malarskich i dziełach miłosierdzia Adama Chmielowskiego.