TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.11.2018

TRZYDZIESTA  TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 18.11.2018

Czytanie   I:   Dn 12, 1-3;

Psalm    16:    Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem;

Czytanie II:   Hbr 10, 11-14.18;

Ewangelia:    Mk 13, 24-32;

Słowa Ewangelii według św. Marka:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

 

            Na co my dzisiaj czekamy? Na podwyżkę, lepszą pracę, dyplom magistra, na święta? Czy w naszym życiu jest jeszcze miejsce na nieprzewidywalność? A może myślimy, że wszystko da się zaplanować i zabezpieczyć? Czy na co dzień z utęsknieniem wypatrujemy przyjścia Chrystusa? Jakie uczucia budzi w nas myśl o naszej śmierci? Czy rodzi w nas tęsknotę za Bogiem? O końcu świata raczej nie dyskutuje się dzisiaj w talk show. Dawniej wykorzystywano go do straszenia Bożym gniewem i sądem – jakby w chrześcijaństwie chodziło jedynie o moralność. Dzisiaj temat ten spowija milczenie. A Jezus wyraźnie mówi, że taki dzień na pewno nastąpi. No właśnie, czy chodzi tutaj jedynie o jakiś dzień? Zwróćmy najpierw uwagę, że zdaniem Jezusa koniec nie nadejdzie w momencie, kiedy ludzkość osiągnie dojrzałość. Będzie dokładnie na odwrót. Chaos, rozpad, gwałtowne zmiany w kosmosie, wojny, kataklizmy, prześladowania. Bóg zbliża się ku nam właśnie wtedy, kiedy wszystko się wali. Ale rzecz dziwna. Przecież te straszne rzeczy dzieją się już od przeszło 2000 tysięcy lat, a Chrystus nie przyszedł na ziemię. O jaki więc koniec może tutaj chodzić? Te znaki wskazują raczej na niezmienny stan świata. Ten chaos przywołuje Boga – Jego stwórczą moc. Świat i człowiek domaga się Bożej interwencji, bo sam z siebie nie może się uporządkować. Na nasze szczęście Bóg przychodzi, aby stwarzać i odnawiać. I to jest pierwsza radosna nowina z dzisiejszych czytań. Skoro te znaki są w historii obecne niemal na okrągło, a nie znamy daty końca świata, to musimy czuwać nieustannie. Ponadto Ewangelia mówi, że w „owym dniu” Jezus zgromadzi wokół siebie wybranych, czyli przyciągnie do siebie tych, którzy szli Jego śladami. Na końcu świata nastąpi upublicznienie dobra. Opadnie zasłona, które nam je przesłaniała. Wówczas ujawni się to, czego nie zauważaliśmy, całe dobro, owoc Bożego działania w ludzkich sercach, które dzieje się teraz. A to znaczy, że Jego uczniowie musieli wcześniej doświadczyć przemieniającego działania Boga. (…)

ks. Dariusz Piórkowski SJ (www.mateusz.pl)

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 19.11. Ap 1, 1-4;2,1-5; Ps 1; Łk 18, 35-43
– wtorek, 20.11. Ap 3, 1-6.14-22; Ps 15; Łk 19, 1-10

św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

– środa, 21.11. Ap 4, 1-11; Ps 150; Łk 19, 11-28

Ofiarowanie NMP

– czwartek, 22.11. Ap 5, 1-10; Ps 149; Łk 19, 41-44

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

– piątek, 23.11. Ap 10, 8-11; Ps 119; Łk 19, 45-48
– sobota, 24.11. Ap 11, 4-12; Ps 144; Łk 20, 27-40

św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej racji, wraz ze Stowarzyszeniem Le Rondini, zapraszamy do naszej Auli na bezpłatne konsultacje i badania kontrolne (godz. 09.00-13.30).

■ Jutro (19.11.), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (godz. 19.30).

■ Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na drugą edycję rajdu pt. Rzymskimi śladami Karola Wojtyły”, który odbędzie się 24 listopada (sobota), od godz. 09.30 do godz. 14.00. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: watykan.amb.sekretariat@msz.gov.pl Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://stolicaapostolska.msz.gov.pl

■ W przyszłą niedzielę (25.11.) obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która jest tytularną uroczystością Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Z tej racji homilie na wszystkich Mszach św. wygłosi ks. Marcin Stefanik z Poznania (promotor powołań). Tego dnia będziemy mieli okazję złożyć dobrowolną ofiarę, jako wsparcie dla Wyższego Seminarium Duchownego Księży Chrystusowców, które formuje i kształci przyszłych misjonarzy polskich emigrantów.

■ W najbliższą niedzielę (25.11.) o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin. Po Eucharystii zapraszamy wszystkich na spotkanie w Auli.

■ W dniach od 30.11. do 02.12. zapraszamy do udziału w rekolekcjach na rozpoczęcie adwentu, które w naszym kościele poprowadzi ks. prał. Arkadiusz Nocoń (pracownik Kongregacji ds. Kultu Bożego i Sakramentów).

■ W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2019.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.