UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, 22.11.2020

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, 22.11.2020

Czytanie  I:    Ez 34, 11–12.15–17;

Psalm    23:    Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego;

Czytanie II:   1 Kor 15, 20–26.28;

Ewangelia:    Mt 25, 31–46;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. Król im odpowie: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”. Wówczas zapytają i ci: “Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy odpowie im: “Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 23.11. Ap 14, 1-3.4b-5; Ps 24; Łk 21, 1-4
– wtorek, 24.11. Ap 14, 14-20; Ps 96; Łk 21, 5-11

św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy (m.)

– środa, 25.11. Ap 15,1-4; Ps 98; Łk 21, 12-19
– czwartek, 26.11. Ap 18, 1-2.21-23; 19,1-9; Ps 100; Łk 21, 20-28
– piątek, 27.11. Ap 20, 1-4.11-21, 2; Ps 84; Łk 21, 29-33
– sobota, 28.11. Ap 22, 1-7; Ps 95; Łk 21, 34-36

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Tymczasowo, Msze św. niedzielne w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00. Msza o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci komunijnych i ich rodziców.

■ Przypominamy, że w naszym kościele, ze względu na trwającą pandemię, dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, i dlatego na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można też przesłać SMS-em (o każdej porze).

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego w biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A): dzisiaj, między godz. 9.30 a 11.30. Psycholog, psychoterapeuta – p. Anna Gaweł (istnieje możliwość bezpłatnej konsultacji, pod numerem telefonu: 3498190574, w godzinach od 18.00 do 20.00).

W niedziele zapraszamy na wspólne nieszpory. Początek o godz. 17.30.

■ W opłatki na stół wigilijny można zaopatrzyć się w zakrystii naszego kościoła.

■ Przyszła niedziela (29.11.) to pierwsza niedziela adwentu – rozpoczniemy nowy rok liturgiczny.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

■ Punkt informacyjno-konsultacyjny (w biurze parafialnym) czynny w niedzielę (29.11.), między godz. 9.30 a godz. 11.30.

■ W najbliższą niedzielę (29.11.), Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Po liturgii spotkanie z ks. Rektorem.

■ Z inicjatywy rzymskich działaczy polonijnych, w niedzielę (29.11.), przy kościele San Pancrazio (Piazza San Pancrazio 5), zostanie przeprowadzona – we współpracy ze szpitalem Bambino Gesù – akcja honorowego oddawania krwi. Zapraszamy od godz. 8.00. Konieczny uprzedni kontakt z p. Aleksandrem Nowakiem (tel. 3246039985).

■ W najbliższym czasie pragniemy zorganizować kurs przedmałżeński. Osoby chętne prosimy o wpisanie się na listę w zakrystii.

■ Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa ks. dr. Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!

Kalendarze ścienne na rok 2021, z wizerunkiem św. Jana Pawła II lub papieża Franciszka – do nabycia w zakrystii (cena: 3 euro).