UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI, 01.01.2023

UROCZYSTOŚĆ  ŚW.  BOŻEJ  RODZICIELKI, 01.01.2023

Czytanie I:            Lb 6, 22-27;

Psalm  67:             Bóg miłosierny niech nam błogosławi;

Czytanie II:          Ga 4,4-7;

Ewangelia:           Łk 2, 16-21;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

                (…) Pokorne stworzenie zrodziło Stworzyciela świata! Czas Bożego Narodzenia odnawia w nas świadomość tej tajemnicy, ukazując nam Matkę Syna Bożego jako współuczestniczkę najważniejszych wydarzeń historii zbawienia. Wielowiekowa tradycja Kościoła zawsze uznawała narodziny Jezusa i Boskie macierzyństwo Maryi za dwa aspekty wcielenia Słowa. «Istotnie — jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego słowami Soboru Efeskiego — Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotókos)» (n. 495). Z faktu, że Maryja jest «Matką Boga», wynikają wszystkie pozostałe aspekty Jej misji; podkreślają je tytuły, jakimi wspólnota uczniów Chrystusa czci Ją w każdym zakątku ziemi. Przede wszystkim tytuły: «Niepokalana» i «Wniebowzięta», albowiem niewątpliwie nie mogła ulec zepsuciu, będącemu konsekwencją grzechu pierworodnego, Ta, która miała zrodzić Zbawiciela. (…) Stańmy przed szopką, by kontemplować cichą obecność Dziewicy przy Dzieciątku Jezus. Tę samą miłość, taką samą troskę, jaką miała dla swojego Boskiego Syna, żywi dla nas. Pozwólmy zatem, by to Ona kierowała naszymi krokami w nowym roku, który Opatrzność pozwala nam przeżyć.

 św. Jan Paweł II (katecheza – 07.01.2004 r.)

 

+   L I T U R G I A     T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 02.01 1 J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28

św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

– wtorek, 03.01 1 J 2, 29-3,6; Ps 98; J 1, 29-34

Najświętszego Imienia Jezus

– środa, 04.01 1 J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42
– czwartek, 05.01 1J 3, 11-21; Ps 100; J 1, 43-51
piątek, 06.01 Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Objawienie Pańskie

– sobota, 07.01 1 J 3, 22-4,6; Ps 2; Mt 4,12-17.23-25

 

=   O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E   =

■ Wczoraj odszedł do wieczności papież-senior Benedykt XVI. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w naszym kościele dzisiaj o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

■ Dziś – na zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego – obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

■ Pierwsza środa miesiąca (04.01) – nabożeństwo ku czci św. Józefa (godz. 18.00).

■ W środę (04.01), bezpośrednio po wieczornej Mszy św., zapraszamy na czuwanie modlitewne w intencji zmarłego papieża-seniora Benedykta XVI.  Zakończymy je Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

■ W czwartek (05.01) odbędzie się pogrzeb papieża-seniora Benedykta XVI. Z tego względu Biuro Parafialne będzie czynne w tym dniu jedynie między godz. 16.00 a 17.30.

■ W najbliższy piątek (06.01) obchodzimy obowiązkową uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. i okazja do skorzystania z sakramentu pokuty tego dnia – według planu niedzielnego.

W tym dniu nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ 6 stycznia to także pierwszy piątek miesiąca.

■ 6 stycznia, na wieczornej Mszy św., gościć będziemy olsztyński chór „Mocni w wierze”. Bezpośrednio po liturgii zapraszamy również na koncert!

■ Pierwsza sobota miesiąca (07.01) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz.18.00).

■ W niedzielę 8 stycznia – Msza św. w intencji Róż Różańcowych o godz. 12.00 oraz zmiana tajemnic dla członków tejże wspólnoty.

Wieczór Uwielbienia – w przyszłą niedzielę (08.01) o godz. 19.00.

■ Rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny wiernych, zwane „kolędą”- zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii.

Kalendarze w na rok 2023 oraz aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).