VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 17.05.2020

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 17.05.2020

Czytanie  I:    Dz 8, 5-8. 14-17;

Psalm    66:    Niech cała ziemia chwali swego Pana;

Czytanie II:   1 P 3, 15-18;

Ewangelia:    J 14, 15-21;

Z Ewangelii według św. Jana:

          Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

          (…) Reflektując zatem dzisiejszy fragment Ewangelii, pomyślmy, że Bóg ma pomysł i plan na nasze życie, a zasadnicze ich ramy – niczym wyciągnięte przez rodziców ręce przy uczącym się chodzić dziecku – wyznaczają Boże przykazania. Oznacza to, że dochowanie wierności Bożej nauce pozwoli nam osiągnąć spełnienie wszystkich naszych tęsknot i marzeń, a Bóg poprzez swoje przykazania prowadzi nas bezpiecznie do nieba.

ks. Zdzisław Kieliszek (www.uwm.edu.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek,  18.05. Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26-16, 4a
– wtorek, 19.05. Dz 16, 22-34; Ps 138; J 16, 5-11
– środa, 20.05. Dz 17, 15.22-18, 1; Ps 148; J 16, 12-15
– czwartek, 21.05. Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20
– piątek, 22.05. Dz 18, 9-18; Ps 47; J 16, 20-23a
– sobota, 23.05. Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■  Dziś o godz. 10.00, Ks. Rektor odprawi Mszę św. dziękczynną z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 100 rocznicy odzyskania, po okresie zaborów, naszego kościoła.

■ W jutrzejszy poniedziałek (18.05.) świętować będziemy 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Uroczystą Mszę św. z udziałem przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, odprawi o godz. 18.30 Ks. Kardynał Zenon Grocholewski (lista uczestników jest już zamknięta). Tego dnia dodatkowo zostanie odprawiona dziękczynna Msza św. w naszym kościele o godz. 17.00 (można się jeszcze zapisać).

■ Od najbliższego wtorku (19.05.) nabożeństwa majowe będą odprawiane w naszym kościele bezpośrednio po wieczornej Mszy św. o godz. 18.30.

■ Zachęcamy do oglądania (poprzez Facebook) transmisji „na żywo” z naszego kościoła (należy wpisać: Kościół św. Stanisława Rzym):

-VI Niedziela Wielkanocna:          * Msze św. o godz. 10.00 i 18.00.;

(17.05.)                                               * nabożeństwo majowe o godz. 17.30;

-od  wtorku do soboty:                   * Msza św. o godz. 18.30 (na zakończenie – nabożeństwo majowe)

■ W przyszłą niedzielę (24.05.), obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze św. według normalnego planu niedzielnego (przypominamy o konieczności wcześniejszych zapisów!). Tego dnia zapraszamy na kolejne nabożeństwo Drogi Światła – godz. 21.00.

Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów będą czynne (z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności) we wtorki i czwartki, między godz. 9.00 a 12.30 oraz między 16.00 a 17.30. We wszelkich sprawach można się nadal kontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

■ Nasz kościół jest otwarty codziennie od godz. 16.00 do godz. 17.30.

■ Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami administracji państwowej oraz przedstawicieli Episkopatu Włoch, począwszy od jutra, 18 maja, będzie możliwy udział wiernych w Mszach i nabożeństwach sprawowanych we włoskich kościołach – także i w naszym kościele!

Z A S A D Y:

-we Mszy św. lub nabożeństwie może uczestniczyć taka liczba osób, aby pomiędzy nimi była zachowana odległość przynajmniej jednego metra. W związku z tym, w naszym kościele mogą uczestniczyć jednorazowo nie więcej niż 24 osoby !

-uczestnicy zajmują wyznaczone, wyraźnie oznakowane miejsca

– W Mszach niedzielnych – czyli w sobotę wieczorem o godz. 18.30, oraz w samą niedzielę o godz. 7.15, 8.30., 10.00., 11.00., 12.00 oraz 18.00 – uczestniczyć mogą te osoby, które zgłosiły się osobiście (odpowiednio wcześniej) i zostały wpisane na listę

-zapisy na listę, na konkretny termin, będą odbywały się wyłącznie drogą telefoniczną – numer telefonu: 380 647 71 27. Pod ten numer można dzwonić codziennie (począwszy od niedzieli 17 maja) między godz. 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00. W danym tygodniu przyjmujemy zapisy jedynie na najbliższą niedzielę

-przy wejściu do kościoła, osoba specjalnie wyznaczona, będzie wpuszczała uczestników według sporządzonej listy

-punktualnie o godzinie rozpoczęcia Mszy św. drzwi zostaną zamknięte i nie będzie już możliwości dołączenia do uczestników (prosimy przyjść przynajmniej 5 minut wcześniej)

-przy wejściu należy zdezynfekować ręce (najlepiej mieć ze sobą żel dezynfekujący) i zachowywać odstęp przynajmniej 1,5 metra

-każdy uczestnik musi mieć założoną maskę zasłaniającą usta i nos

-znak pokoju przekazujemy jedynie przez skinienie głową

-usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii św. na rękę

nie tworzymy zwartych grup przed kościołem, zarówno przed jak i po Mszy

-ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła do ustawionego tam koszyka

-prosimy o pozostanie w domu te osoby, które w ostatnim czasie miały kontakt z zakażonymi lub które mają symptomy zachorowania, jak i te, których temperatura ciała przekracza 37,5 stopnia Celsjusza

-gdy chodzi o możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania to, począwszy od 18 maja, miejscem jego sprawowania będzie Aula św. Jana Pawła II. Zarówno spowiednik jak i penitent używają masek i zachowują odpowiedni odstęp. Osoby oczekujące muszą zachować bezpieczną odległość od siebie. W dni powszednie będzie taka możliwość od godz. 17.30 do godz. 18.20. Zachęcamy, aby właśnie w dni powszednie korzystać z tego sakramentu. W niedzielę również istnieje taka możliwość, ale jedynie przed lub po Mszy św., na którą było się zapisanym (nie ma takiej możliwości w trakcie tejże Mszy). Dojście do Auli przez drzwi z lewej strony bramy głównej kościoła (bezpośrednio z ulicy Botteghe Oscure). Przypominamy, że na spowiedź można umówić się także w innym, dogodnym terminie (telefonicznie lub mailowo).

-prosimy o bezwzględne dostosowanie się do obowiązujących zasad

■ Przypominamy o obowiązku Komunii św. wielkanocnej (należy go wypełnić najpóźniej do Niedzieli Zesłania Ducha Św., czyli 31 maja).

■ Intencje mszalne, które zostały przyjęte, zostaną odprawione w ustalonych terminach.