V NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.02.2019

V  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 10.02.2019

Czytanie  I:    Iz 6, 1-2a. 3-8;

Psalm   138:   Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu;

Czytanie II:   1 Kor 15, 1-11;

Ewangelia:    Łk 5, 1-11;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!” A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

             Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy i jeden temat: moc słowa Bożego. W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus zaprasza Piotra, by podjął się ponownie połowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus czyni Piotra głosicielem słowa – „rybakiem ludzi”.W każdej z tych odsłon uderza moc słowa Jezusa. Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu oraz cudu przemiany Piotra.

o. Stanisław Biel SJ (www.deon.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 11.02. Rdz 1, 1-19; Ps 104; Mk 6, 53-56
– wtorek, 12.02. Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1-13
– środa, 13.02. Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104; Mk 7, 14-23
– czwartek, 14.02. Dz 13, 46-49; Ps 117; Łk 10, 1-9

św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa

– piątek, 15.02. Rdz 3, 1-8; Ps 32; Mk 7, 31-37
– sobota, 16.02. Rdz 3, 9-24; Ps 90; Mk 8, 1-10

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś o godz. 16.00 odbędzie się w naszej Auli spotkanie Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa.

■ Dzisiaj o godz. 16.30 – spotkanie grupy modlitewnej Salvator (adoracja Najśw. Sakramentu).

■ Jutro (11.02.), o godz. 19.30, odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ Również jutro (11.02.), w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, przeżywać będziemy Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji, podczas Mszy św. o godz. 18.30, sprawowanej  w intencji wszystkich chorych, ich opiekunów oraz pracowników służby zdrowia, będzie możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH jest jednym z siedmiu, ustanowionych przez samego Chrystusa, sakramentów Kościoła. Wraz  z sakramentem pokuty zaliczamy go do tzw. sakramentów uzdrowienia. Sytuacją egzystencjalną, której dotyczy ten sakrament, jest sytuacja choroby i cierpienia, aż po zagrożenie śmiercią. Skutkami tegoż sakramentu są: zjednoczenie chorego z mękę Chrystusa dla jego własnego dobra i dla dobra całego Kościoła, umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienie i starość, również – przebaczenie grzechów (jeśli chory nie mógł go uzyskać przez sakrament pokuty), powrót do zdrowia (jeśli to służy dobru duchowemu) oraz przygotowanie na przejście do życia wiecznego. Kto może przyjąć ten sakrament? Osoba ochrzczona, po dojściu do używania rozumu, będąca w stanie łaski uświęcającej, która cierpi na poważną chorobę lub z powodu starości opuszczają ją siły. Także osoby, które z powodu ciężkiego schorzenia będą poddane operacji, wskazane jest, aby przyjęły ten sakrament. Jeśli ktoś już przyjął w swoim życiu namaszczenie chorych, to może znowu przystąpić do tego sakramentu, jeśli wyzdrowiał i znów zachorował na poważną chorobę, lub jeśli w tej samej chorobie nastąpiło znaczące pogorszenie. Trzeba wystrzegać się dwóch skrajności: lęku przed tym sakramentem,  a z drugiej strony  przystępowania do niego bez odpowiedniej przyczyny.  Sakramentu namaszczenia chorych udziela tylko kapłan, który nakłada ręce na chorego, a potem namaszcza czoło i ręce poświęconym olejem wypowiadając przy tym słowa: „przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.  Nie udziela się sakramentu namaszczenia chorych osobom zmarłym oraz jawnie trwającym w grzechu ciężkim. Pamiętajmy, że działanie Boga, zwłaszcza poprzez sakramenty, zmierza do uświęcenia i zbawienia człowieka!

■ W najbliższy piątek  (15.02.) zapraszamy na godz. 20.00,  na wspólnotową adorację eucharystyczną, przygotowaną przez członków chóru Gaudium Poloniae.

W sobotę, 16.02., zapraszamy serdecznie (od godz. 14.30)  na Dzień Otwartych Drzwi (OPEN DAY), do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej (Via Marcantonio Colonna 52).

■ W niedzielę, 17 lutego, zapraszamy do naszej Auli , na godz. 19.00 na spotkanie z psychologiem i teologiem – Magdaleną Biolik oraz z psychologiem i doradcą życia rodzinnego – Marcinem Moroniem. Temat spotkania: „Miłość…gdy przestaje być lekko”.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75.