VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.02.2023

VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 12.02.2023

Czytanie  I:           Syr 15, 15-20;

Psalm 119:            Błogosławieni słuchający Pana;

Czytanie II:          1 Kor 2, 6-10;

Ewangelia:           Mt 5, 17-37;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus powiedział do swoich uczniów: “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

 +   L I T U R G I A     T Y G O D N I A   +

– poniedziałek, 13.02 Rdz 4, 1-15. 25; Ps 50; Mk 8, 11-13
– wtorek, 14.02 Dz 13, 46-49; Ps 117; Łk 10, 1-9

św. Cyryla, mnicha i św. Metodego, biskupa

– środa, 15.02 Rdz 8, 6-13. 20-22; Ps 116B; Mk 8, 22-26
– czwartek, 16.02 Rdz 9, 1-13; Ps 102; Mk 8, 27-33
– piątek, 17.02 Rdz 11, 1-9; Ps 33; Mk 8, 34 – 9, 1
– sobota, 18.02 Hbr 11, 1-7; Ps 145; Mk 9, 2-13

 

=   O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E   =

DZIŚ (po każdej Mszy św., przy wyjściu z kościoła) – zbiórka funduszy na wsparcie dla kilkunastoosobowej międzynarodowej grupy żołnierzy, w większości Polaków, walczących w obronie Ukrainy. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt chroniący życie: opaski uciskowe, kamizelki, hełmy.

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (13.02), godz. 19.00 (Aula).

■ Spotkanie dla młodzieży – piątek (17.02), Aula, godz. 19.15. Prowadzi s. Katarzyna.

Dwudniowa pielgrzymka autokarowa do Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo oraz Monte Sant’Angelo (18/19 marca). Koszt – 95 euro (dopłata za pokój jednoosobowy – 20 euro). Zapisy w zakrystii. Opłatę za udział w pielgrzymce należy uiścić od razu przy zapisach (nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc).

■ Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Rzymie informuje o wznowieniu działalności punktu porad prawnych i psychologicznych w kościele ojców redemptorystów przy Via Merulana (szczegóły w przedsionku naszego kościoła).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dyżur w Auli między godz. 9.30 a 11.30 (dziś – mgr Anna Gaweł – psycholog, psychoterapeutka; natomiast w niedzielę 19 lutego – lek. med. Maria Konecka – ginekolog, nauczyciel NPR, specjalistka z zakresu naprotechnologii). 19.02 – prelekcja na temat: „Świętość życia od momentu poczęcia” (Aula, godz. 10.15). Zapraszamy!

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.