XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.08.2019

XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 04.08.2019

Czytanie  I:    Koh 1, 2; 2, 21-23;

Psalm    90:    Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką;

Czytanie II:   Kol 3, 1-5. 9-11;

Ewangelia:    Łk 12, 13-21;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

            Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?” Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia”. I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.

 

            Nawiązując do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (…) Papież przypomniał, że Pan Jezus ukazuje w przypowieści sytuację bogacza, któremu dobrze obrodziło pole i dlatego postanawia zburzyć spichlerze, i zbudować większe, aby następnie odpoczywać i używać życia. Zauważył, że jest to typ człowieka, który oddał się skrajnemu konsumpcjonizmowi.

– To Bóg stawia kres temu przywiązaniu do pieniędzy, kiedy człowiek staje się niewolnikiem pieniędzy. I to nie jest bajka wymyślona przez Jezusa: to rzeczywistość dnia dzisiejszego. Wielu ludzi żyje aby oddawać cześć pieniądzom, aby uczynić z pieniędzy swego bożka, ale wówczas życie traci swój sens. «Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem» (…). Ojciec Święty nawiązał do swego doświadczenia w Argentynie, kiedy pewien bogaty przedsiębiorca, chociaż wiedział o swej poważnej chorobie, kupił mimo to willę, nie myśląc wcale, że niebawem będzie musiał stanąć przed Panem Bogiem. Zaznaczył, że dziś także nie brakuje ludzi tego typu, nie dostrzegających wielu dzieci głodnych, pozbawionych lekarstw, wykształcenia, opuszczonych. – Mamy do czynienia z bałwochwalstwem, które zabija, które powoduje ludzkie ofiary – powiedział papież. (…)

– A nasza modlitwa musi być intensywna: proszę Cię Panie, dotknij serca tych ludzi, którzy czczą bożka pieniędzy. Dotknij też mojego serca, abym nie popadł w to bałwochwalstwo. Abym potrafił widzieć – zachęcił papież.

Ojciec Święty przypomniał, że inną konsekwencją kultu pieniądza są wojny, w tym konflikty rodzinne o spadek. Wskazał, że jedyną drogą jest stawanie się bogatym przed Bogiem. Zaznaczył, że nie chodzi o pogardzanie pieniędzmi, ale położenie tamy chciwości, przywiązaniu do pieniędzy.

www.idziemy.pl (KAI / Watykan)

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 05.08. Lb 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21
– wtorek, 06.08. Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97; Łk 9, 28b-36

święto Przemienienia Pańskiego

– środa, 07.08. Lb 13, 1-2 – 14, 26-35; Ps 106; Mt 15, 21-28
– czwartek, 08.08. Lb 20, 1-13; Ps 95; Mt 16, 13-23

św. Dominika, prezbitera

– piątek, 09.08. Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45; Mt 25, 1-13

św. Teresy Benedykty od Krzyża

sobota, 10.08.  2 Kor 9, 6-10; Ps 112; J 12, 24-26

św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

 

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ W sierpniu zostają wznowione papieskie środowe audiencje generalne. W tym miesiącu nie są wymagane bilety wejściowe, aby móc uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem św. (14.08. – nie ma audiencji!).

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć najnowsze numery znanych czasopism katolickich. Zachęcamy!

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela języka polskiego. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe o specjalności nauczycielskiej, łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne. Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ Wykaz Mszy św. sprawowanych w języku polskim na całym świecie, można znaleźć na stronie internetowej: www.emigracja.chrystusowcy.pl

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).