XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.11.2020

XXXII  NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.11.2020

Czytanie  I:    Mdr 6, 12–16;

Psalm    63:    Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja;

Czytanie II:   1 Tes 4, 13–18;

Ewangelia:    Mt 25, 1–13,

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: “Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: “Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: “Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: “Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

 

                Panny nieroztropne, zwane popularnie głupimi, zasypiają podobnie jak mądre, ale brakuje im przezorności, mądrości, zwrócenia uwagi na cel. Dlatego żyją w letargu, nieświadomie. Prowadzą życie niespokojne, nerwowe, zabiegane. Zajmują się tysiącem rzeczy, ale nie potrafią skupić się na własnym wnętrzu. Nie mają czasu na refleksję, chwilę ciszy, spojrzenie w głąb swej duszy. Mimo wielu zajęć i ciągłej ruchliwości tkwią w głębokim letargu duchowym i przesypiają czas łaski.

o. Stanisław Biel SJ (www.jezuici.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 09.11. Ez 47, 1-12; Ps 46; 1 Kor 3, 9b-17; J 2, 13-22

rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

– wtorek, 10.11. Tt 2, 1-8.11-14; Ps 37; Łk 17, 7-10

św. Leona Wielkiego, papieża i DK

– środa, 11.11. Tt 3, 1-7; Ps 23; Łk 17, 11-19

św. Marcina z Tours, biskupa

– czwartek, 12.11. Flm 7-20; Ps 146; Łk 17, 20-25

św. Jozafata, biskupa i męczennika

– piątek, 13.11. 2 J 4-9; Ps 119; Łk 17, 26-37

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna – pierwszych męczenników Polski

– sobota, 14.11. 3 J 5-8; Ps 112; Łk 18, 1-8

  

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary (343,10,- euro) złożone na cmentarzu Prima Porta przeznaczone na sfinansowanie nowego dachu polskiej kaplicy na tejże nekropolii!

■ Tymczasowo, Msze św. niedzielne w naszym kościele będą odprawiane o godz.: 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00. Msza o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci komunijnych i ich rodziców.

■ Przypominamy, że w naszym kościele, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na Msze niedzielne trzeba wcześniej zapisać się telefonicznie (380 647 7127); można to uczynić codziennie między 16.00 a 17.30 oraz między 20.00 a 21.00; zgłoszenie można też przesłać SMS-em (o każdej porze).

■ Możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego w biurze parafialnym (Via delle Botteghe Oscure 16A): dzisiaj, między godz. 9.30 a 11.30. Psycholog, psychoterapeuta – p. Anna Gaweł (istnieje możliwość bezpłatnej konsultacji, pod numerem telefonu: 3498190574, w godzinach od 18.00 do 20.00).

11 listopada przypada polskie Święto Niepodległości. Z tej okazji, zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny, o godz. 18.30. Obowiązują wcześniejsze zapisy!

■ Z tyłu kościoła wyłożone zostały „karty wypominkowe”. Proszę je zabrać, wypisać swych zmarłych, a następnie oddać w zakrystii.

■ Zachęcamy do zyskiwania odpustów dla osób zmarłych. Szczegóły:

https://episkopat.pl/stolica-apostolska-odpust-dla-wiernych-zmarlych-przez-caly-listopad/

■ Punkt informacyjno-konsultacyjny (w biurze parafialnym) będzie czynny w niedzielę, 15 listopada, między godz. 9.30 a godz. 11.30.

■ Zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Rodzin Polonijnych, który odbędzie 21 listopada – w trybie online. Szczegóły na stronie:

http://www.emigracja.episkopat.pl

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa ks. dr. Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!

Kalendarze ścienne na rok 2021, z wizerunkiem św. Jana Pawła II lub papieża Franciszka – do nabycia w zakrystii (cena: 3 euro).