ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 09.04.2023

ZMARTWYCHWSTANIE   PAŃSKIE, 09.04.2023

Drogie Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie!

             Największymi świętami świata chrześcijańskiego są święta wielkanocne – ponieważ najważniejszym wydarzeniem w dziejach wszechświata było Zmartwychwstanie Pana Jezusa!  Po 40-dniowym, wielkopostnym przygotowaniu, weszliśmy w Triduum Paschalne – czyli sam szczyt całego roku liturgicznego. Przeżywając w duchu wiary uobecnienie Jezusowej męki, śmierci i powstania z martwych, otwierajmy się na przemieniające działanie Bożej łaski. Przeniknięci paschalną nadzieją życzymy Wam, aby Wasze życie było coraz piękniejszym hymnem uwielbienia ku czci Tego, który do końca nas umiłował! Niech to będą dobre, radosne i owocne święta, a Chrystus Zmartwychwstały niech udzieli Wam tego, czego potrzebujecie.

W a s i     d u s z p a s t e r z e

Czytanie I:             Dz 10, 34.37-43;

Psalm 118:             W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy;

Czytanie II:            Kol 3, 1-4;

Ewangelia:             J 20, 1-9;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.04 Dz 2, 14.22-32; Ps 16; Mt 28, 8-15
– wtorek, 11.04 Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18
– środa, 12.04 Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35
– czwartek, 13.04 Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48
– piątek, 14.04 Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14
– sobota, 15.04 Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszym kościele sprawowane będą o godz.: 8.30, 10.00, 12.00 oraz o 18.00.

■ Jutrzejsza (10.04) Msza św. o godz. 10.00, będzie sprawowana w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Eucharystii przewodniczyć będzie Przełożony Generalny Pallotynów – ks. dr Zenon Hanas SAC. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

■ W najbliższy piątek (14.04) – ze względu na Oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego – nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■ Krąg Biblijny – piątek (14.04), Aula, godz. 19.30.

■ W przyszłą sobotę (15.04) zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła. Początek o godz. 19.15.

W najbliższą niedzielę, czyli Niedzielę Białą obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 17.30.

■ Rozpoczynamy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Z radością informujemy, iż w sobotę 6 maja odbędzie się w sanktuarium maryjnym Divino Amore, Dzień Polonii Rzymskiej – na który już teraz serdecznie zapraszamy!

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, od 28 czerwca do 7 lipca 2023 r. (przewodnik – ks. arcybiskup Grzegorz Ryś).Chętnych prosimy o wstępne wpisanie się na listę (bez konieczności wnoszenia kaucji za bilet) – można to uczynić osobiście w zakrystii lub e-mailem.

■ W zakrystii jest do nabycia książka pt. „Stygmatyk z Manoppello”, o życiu o. Domenico, kapucyna, który propagował Święte Oblicze oraz o samej historii chusty z twarzą Jezusa. Cena: 7 euro.

■ W imieniu organizatorów zapraszamy na wernisaż wystawy dziesięciu nowych obrazów Jezusa Miłosiernego, który odbędzie się 19 kwietnia, o godzinie 18.30 w Musei di San Salvatore in Lauro w Rzymie (adres: Piazza San Salvatore in Lauro 15).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). W przyszłą niedzielę (16.04) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – Aula, między godz. 9.30 a 11.00.

■Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.