Historia duszpasterstwa polskiego w Ostii

Duszpasterstwo Polskie w Ostii zapoczątkowali w latach 90-tych księża polscy studiujący w Rzymie. Były odprawiane Msze św. i prowadzona katecheza w języku polskim dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. Potem opiekę duchową przejął ks. prałat Krzysztof Nitkiewicz (pracownik watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich). Dnia 1 lipca 2002 roku Kardynał Ruini, ówczesny wikariusz Rzymu, zamianował kapelanem Polaków mieszkających w Ostii i okolicy ks. Adama Dalacha. W ten sposób oficjalnie rozpoczęła działalność placówka duszpasterska dla Polaków przy kościele św. Mikołaja w Ostii. W ramach duszpasterstwa w każdą niedzielę i święta jest odprawiana o godz. 17-tej Msza św., jest prowadzona przez siostry elżbietanki katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., co drugi rok prowadzona jest katecheza dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, a w miesiącach jesiennych prowadzony jest kurs przedmałżeński. Należy podkreślić, że  wspólnota polska w Ostii  składa się głównie z młodych małżeństw i rodzin. Świadczy o tym duża ilość chrztów nowo narodzonych dzieci (średnio ponad 50 rocznie), a także Szkoła Polska z siedzibą w Torvaianica. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu są prowadzone rekolekcje. Wzrasta w tym czasie ilość próśb o Sakrament Pokuty. Z dużą pomocą w takich okresach przychodzą polscy księża studiujący w Rzymie, którzy chętnie angażują się do tej posługi. We wspólnocie działa także dobrze zorganizowany zespół muzyczno – liturgiczny, który przygotowuje i animuje liturgię Eucharystii. Średnio w coniedzielnej Mszy św. bierze udział 500, a nawet więcej osób (liczba ta wzrasta zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy). Każdego roku jest organizowane dla dzieci uroczyste spotkanie ze św. Mikołajem, a podczas karnawału zabawa choinkowa. W okolicach Bożego Narodzenia jest prowadzona akcja charytatywna na rzecz naszych rodaków znajdujących się w potrzebie. Przy ośrodku duszpasterskim działa również Stowarzyszenie Katolickie Kulturalne Polsko-Włoskie, które wspiera wiele inicjatyw polonijnych.