GALERIE

BIULETYN

Czytanie I: Ne 8,1-4a.5-6.8-10

Psalm 19: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Czytanie II: 1 Kor 12,12-30

Ewangelia: Łk 1,1-4.4,14-21

 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

 

Łukasz przedstawia Jezusa w drodze do Jerozolimy. Oczy- wiście Jego droga ma również duchowy wy- miar zmierzania ku Jerozolimie zstępującej z nieba. Ludzkie istnienie wielokrotnie porównywano do wędrówki, pielgrzymki, drogi. To bardzo stara metafora. Wędrówki bywają banalne i odkrywcze, pielgrzymkowe i wojenne. Każda wędrówka ma za cel odnalezienie siebie w Bogu. Można jednak zabłądzić.

Zwykle ktoś, kto słabo zna szlaki turystyczne, nosi ze sobą mapę. Gdy zgubi drogę, rozwija papierową płachtę i szuka nazwy miejsca, w którym się znalazł. Jeśli potrafi odnaleźć swoje miejsce na mapie, przestaje być zagubiony. Palec przesuwa się po nazwach zapisanych małymi literkami, aż natrafia na punkt, który przynosi ulgę. Wtedy wędrowiec wyzwala się od napięcia wynikającego z zagubienia.

Wszyscy zbłądziliśmy, ale Bóg ofiarował nam mapę życia – Świętą Księgę. Im częstsze porównywanie obecnego położenia z punktami na natchnionej mapie, tym mniejsze szanse zabłąkania się i rozminięcia z celem wędrówki. Chyba że mylnie odczytamy owe nazwy zapisane na papierze. Trzeba mieć przyzwyczajenie nieustannego sprawdzania etapów swej wędrówki z wyznaczonym na planie szlakiem. Jezus, odczytując zwój Izajasza, „znalazł miejsce”, gdzie było napisane o Nim. Odnalazł się w Księdze Życia. Odnalazł swoją misję odnajdywania zagubionych. Nie bez powodu Łukasz, na samym początku drogi Jezusa, tuż po doświadczeniu kuszenia na pustyni, umieszcza ten epizod z odczytaniem słów natchnionych. To punkt orientacyjny dla nas wszystkich. Właśnie tak każdy z nas ma rozpoczynać pierwszy krok, każdą decyzję, każdy dzień i tydzień – od odnalezienia swego miejsca w Biblii. Odnajdując się w Biblii, odnajdujesz się w życiu.

Nie wolno nam pominąć i tego szczegółu, że Jezus miał przyzwyczajenie (EIOTHOS) odczytywania Biblii. Wielu ludzi, których spotkałem, szczerze wyznawało, iż nie czyta Biblii, ponieważ jej nie rozumie. Z podobną ignorancją podchodzili do swojego życia, do jego sensu i celu. Przyzwyczajenie do złego nazywamy NAŁOGIEM, a przyzwyczajenie do najszlachetniejszych gestów ducha nazywamy ETOSEM. Etosem chrześcijanina jest odszukiwanie swojego miejsca w planach Wszechmogącego. Są przeróżne przyzwyczajenia, ale to one kształtują nasz charakter. Niektórzy ludzie ukrywają podłość spektakularnymi przyzwyczajeniami, które mają oszukać ich samych i innych. Napisano o Piłacie, że miał zwyczaj uwalniania zawsze tylko jednego więźnia (Mt 27,15). Sprawiał wrażenie człowieka miłosiernego, by ukryć swoje okrucieństwo. Apostoł Paweł miał przyzwyczajenie używania Pism do przekonywania o tym, że jedynym uwalniającym wszystkich jest Jezus Chrystus (Dz 17,2). Przez jakiś czas był okrutnikiem, ale to właśnie dzięki Pismom zrozumiał doświadczenie, które powaliło go na drodze do Damaszku, i modlitwę Ananiasza, która uwolniła go od ślepoty. Zastanów się, czy umiesz rozczytać swoje doświadczenia na mapie Biblii i czy słowa Biblii dają się odnaleźć w twojej drodze, w miejscach, na które natrafiasz.

o. Augustyn Pelanowski OSPPE

 

LITURGIA TYGODNIA

Poniedziałek 25.01.: Dz 22,3-16 (Dz 9,1-22); Ps 117,1-2; Mk 16,15-18

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

 

Wtorek 26.01.: 2 Tm 1,1-8 (Tt 1,1-5); Ps 96,1-3.7-8.10; Łk 10,1-9

Wspomnienie obowiązkowe świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

 

Środa 27.01.: 1 2 Sm 7,4-17; Ps 89,4-5.27-30; Mk 4,1-20

Wspomnienie obowiązkowe bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

 

Czwartek 28.01.: 1 2 Sm 7,18-19.24-29; Ps 132,1-5.11-14; Mk 4,21-25

Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

 

Piątek 29.01.: 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Ps 51,3-7.10-11; Mk 4,26-34

 

Sobota 30.01.: 2 Sm 12,1-7a.10-17; Ps 51,12-17; Mk 4,35-41

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NABOŻEŃSTWA:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – środa o godz. 18.00;

Różaniec ze św. Janem Pawłem II -  czwartek o godz. 18.00;

Nieszpory – niedziela o godz. 17.30.

 

W ramach obchodów ROKU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, w naszej wspólnocie proponujemy:

* w poniedziałki i wtorki o godz.18.20 koronka do Bożego Miłosierdzia.

* w środy, na zakończenie nowenny, modlitwa o Boże Miłosierdzie dla zmarłych wypisanych w wypominkach.

* w czwartki, w czasie Mszy św. lektura encykliki o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia św. Jana Pawła II.

* w piątki, od godz. 17.30. adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.

* w soboty, od godz. 18.00. słuchanie Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej

 

Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 12.00, zapraszamy na koncert naszego chóru „Gaudium Poloniae”, a po Mszy św. wieczornej, na promocję książki: „AGCA NIE BYŁ SAM. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II”.

 

W piątek 29.01. o godz. 19.30. zapraszamy, do naszej auli, na projekcję filmu o Janie Pawle II „Apartament” (włoska wersja językowa)

 

Za tydzień, w niedzielę 31. 01. na Mszy św. o godz. 10.00, modlimy się w intencji rodzin. Po Mszy św. spotkanie rodzin w auli.

 

Także w  następną niedzielę, po Mszy św. wieczornej, zapraszamy na koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Giardino di Delizie”.

 

Kalendarze na rok 2016, ze św. Janem Pawłem II i papieżem Franciszkiem, a także małe, kieszonkowe, Rycerza Niepokalanej, do nabycia w zakrystii i biurze.

 

Spotkanie grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym „Salvator” w niedzielę, o godz. 16.00.

 

21.02.2016 r. rozpoczynamy kolejny cykl nauk przedmałżeńskich. Jest to pięć kolejnych spotkań, zawsze w niedziele o godz. 16.00. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniu w Poradni Życia Rodzinnego. Nauki przedmałżeńskie są obowiązkowym elementem w przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

Młodzież zainteresowaną wyjazdem na Światowe Dni Młodych w Krakowie, prosimy o zapisywanie się w zakrystii.

 

Chętnych do śpiewania w naszym chórze zapraszamy na próby w środy i soboty o godz. 19.30.

Dzieci zapraszamy na granie i śpiewanie w każdy piątek o godz.16.30.

 

PORADNIA RODZINNA. Z doradcą życia rodzinnego najlepiej umawiać się na spotkanie telefonicznie: tel. 3284664775.

 

Kontakt w sprawach parafialnych

tel. 066795347; fax 066790169;  e-mail: parafiaroma@gmail.com

Ks. Antoni Pyznar: 066795347 wew. 213

Ks. Sebastian Sosnowski TChr: tel. 066795347 wew. 212

 

Kancelaria parafialna - Biuro Informacji dla Pielgrzymów

tel. 066795347 wew. 222 /fax. 066790169

pon: 9.00-13.00 ; wt i czw 9.00-13.00  i 16.00-17.30; śr i pt 16.00-17.30

12 maja 2018
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał ks. abp. Szczepanowi Wesołemu najwyższe polskie odznaczenie: Order Orła Białego. Wręczenie zostało poprzedzone Mszą św. w intencji Księdza Arcybiskupa pod przewodnictwem abp. Edwarda Nowaka, który wygłosił też okolicznościowe kazanie. W siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
12 maja 2018
W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, w dniu święta narodowego Polaków, pan Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański zaprosił do naszego kościoła dyplomatów na Mszę św. Przewodniczył jej i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. kard. Zenon Grocholewski. Po Mszy
14 stycznia 2018
Viktoria Chajka, młoda, utalentowana śpiewaczka z Filharmonii Wołyńskiej na Ukrainie, w sobotę 6 i w nidzielę 7 stycznia, zaprezentowała piękny koncert dedykowany Annie German. Upiększała też liturgię niedzielnych Mszy św. śpiewem kolęd i pieśni.
25 grudnia 2017
Kulturalne Towarzystwo Novmaru zaprezentowało koncert polskich pastorałek pt. "Hej na Chochołowskiej". Wystąpili: Halina Jawor, Anna Seman, Maria Nowak, Jan Karpiel Bułecka, Mateusz Prandota, z towarzyszeniem orkiestry w składzie: Jadwiga Frankiewicz, Hubert Frankiewicz, Tomasz Grzybowski, Marek Pawełek oraz chóru dzieci z
25 grudnia 2017
Stowarzyszenie "Moja bancarella", we współpracy z Duszpasterstwem Polaków w Rzymie zorganizowało wieczór kolęd w kościele Santa Maria della Consolazione. Wystąpili: Chór "Gaudium Poloniae" i schola młodzieżowa przy kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie, zespół J.A.A.R., "Trio Polonijne" oraz rumuński chór
11 grudnia 2017
Autor przedstawił kulisy powstania książki, która jest zapisem doświadczeń ojca i dziadka w niełatwym dziele wychowywania dzieci tak, żeby i w dzieciństwie i w dorosłym życiu były szczęśliwe. Zaprezentował główne myśli, jakie chciał zawrzeć w tym podręczniku dla rodziców, jak
06 grudnia 2017
W adwent i nowy rok liturgiczny wprowadził nas ks. bp Wiesław Lechowicz, odpowiedzialny za duszpasterstwo polskiej emigracji w świecie.
02 grudnia 2017
W święto niepodległości Rzyczypospolitej Polskiej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Narodu. Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Bajor z watykańskiej Kongregacji ds. Nauczania Katolickiego. Pośród licznie zgromadzonych Rodaków byli Pan Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, dziecięca
18 października 2017
W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, przyzywając jego wstawiennictwa, podczas uroczystej Eucharystii dziękowaliśmy za 50 lat życia zakonnego s. Jordany Wajdy, przełożonej wspólnoty sióstr sercanek przy kościele św. Stanisława oraz za 91 lat życia ks. abp. Szczepana Wesołego.
18 października 2017
Podczas spotkania, o książce "SANKOFA. Nie zmarnuj życia" opowiedzieli jej autorzy Magdalena Pajkowska i o.Tomasz Gaj OP. Zarysowali historię jej powstania oraz główne tematy i problemy, o jakich rozmawiali z myślą o czytelniku.
02 października 2017
Podczas Mszy św., której - przy udziale licznych koncelebransów - przewodniczył ks. abp Konrad Krajewski dziękowaliśmy za osiemdziesiąt lat życia, za kapłańską i naukową posługę ks. Hieronima Fokcińskiego. Po Mszy św. uczestnicy liturgii mogli złożyć Jubilatowi osobiste życzenia, podczas braterskiej
14 lipca 2018
Czytanie    I:             Am 7, 12-15                                                   Psalm      85:             Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie      Czytanie   II:             Ef 4, 1-6                                                                     Ewangelia  :              Mk 6, 7-13                                                                                                                                             Słowa Ewangelii według św. Marka:            Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele

AKTUALNOŚCI

 

Porządek Mszy św. niedzielnych w lipcu, sierpniu oraz w pierwszej połowie września:

8.30, 10.00, 11.00 i 18.00.

02 czerwca 2018
W niedzielę 10 czerwca, o godz. 19.00, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie i Duszpasterstwo Polaków przy kościele św. Stanisława w Rzymie zapraszają na prezentację drugiej części powieści o życiu i działalności założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Będzie to rozmowa o powołaniu, poświęceniu i codziennej drodze ku świętości na kanwie książki o. Zdzisława Kijasa „Nawet szarość
14 kwietnia 2018
Serdecznie zapraszamy na koncert duetu smyczkowego Ewy Augustynowicz i Katarzyny Soleckiej z dobrze nam znanego zespołu „Giardino di Delizie”. Tym razem wybierzemy się w muzyczną podróż ku nowej estetyce pod hasłem: „Woda i ogień”.

ARCHIWUM

ARCHIWUM