Polonijny opłatek, 19.12.2021

Przygotowując się do obchodów Bożego Narodzenia, wspólnoty i grupy naszego Duszpasterstwa przy kościele św. Stanisława B.M., jak również stowarzyszenia polonijne w Rzymie, spotkały się na tradycyjnym opłatku, aby wspólnie świętować i dzielić się życzliwością. Kolędowaniu przewodzili: młodzieżowa “Super schola” i chór “Gaudium Poloniae” oraz p. Aleksander Nowak. Program uświetniły tańce zespołu folklorystycznego “Polonus”.

Project details