Prezentacja książki i filmu o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim, 21.11.2021

W naszym kościele św. Stanisława, w którym Prymas Tysiąclecia często spotykał się z rodakami, odbyło się dziś spotkanie jemu poświęcone. O związkach kard. Stefana Wyszyńskiego z Polonią opowiadała Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego i wieloletnia współpracownica Kardynała, autorka książki „Stefan Kardynał Wyszyński do Polaków i Polonii”. Został też zaprezentowany film dokumentalny „Ojciec i Pasterz – kardynał Stefan Wyszyński” w reżyserii Piotra Góreckiego.

Anna Rastawicka przypomniała, że Rzym odgrywał ważną rolę w życiu błogosławionego Prymasa. Kiedy w roku 1952 władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu i nie mógł przyjechać do Rzymu napisał: „Przed rokiem byliśmy u Ojca Świętego. Jestem pod wielkim wrażeniem tej rocznicy. Nie mogę opanować pragnienia, by tam znów być. Potrzeba mi Rzymu jak powietrza, jak kropli rosy spragnionym wargom. Cały dzień męczę się tym dążeniem niepokonalnym. Modlę się za Ojca Świętego cały dzień. Jego ujmująca postać stoi mi żywo przed oczyma. Widzę Papieża. Widzę jego wnikliwe, dobre oczy. A jednak – nie można jechać do Rzymu. W takich chwilach rozumie się, że jednak jestem niewolnikiem: «Nie można…»”.

Rzym, a szczególnie Polacy mieszkający w Rzymie kochali Prymasa. W lutym 1962 r. gdy przyjechał na spotkanie Centralnej Komisji przygotowawczej do Soboru tak był przywitany na Termini: „Godzina 8.45 – Pociąg jest na dworcu Termini w Rzymie. Oczekuje nas ponad tysiąc osób. Przy wyjściu z wagonu – z pół setki fotografów. Pierwszy wita nas ambasador PRL Adam Willman i jego zastępca. Oświadczają gotowość pomocy. Zapowiadam swoją wizytę w ambasadzie. Drugi wita arcybiskup Dell’Acqua z Sekretariatu Stanu. Witają się obydwaj z ambasadorem. Jest prałat Mączyński, który mi przedstawia ambasadora. Zgłasza się mons. Capovilla, wysłany na dworzec przez Ojca Świętego. Całym sercem dziękuję Ojcu Świętemu za okazanie mi tej łaski. Powoli tworzy się przejście do salonu recepcyjnego. Po drodze witam: mons. Poggi, prałata Meysztowicza, abp. Gawlinę oraz przedstawicieli zakonów i Polonii rzymskiej. Mons. Capovilla zapowiada audiencję u Ojca Świętego zaraz jutro, w sobotę, godzinę poda później. Panuje niesłychany tłok i krzyk. Z wielkim trudem, powoli posuwamy się naprzód. W sali recepcyjnej – przedstawiciele władz komunalnych, policyjnych i kolejowych… Dziękuję za gorące przyjęcie. Otrzymuję moc kwiatów. Wszystko in honorem Virginis Auxiliatricis – Mariae!”.

Anna Rastawicka przypomniała, że właśnie dzisiaj przypada rocznica szczególnego wydarzenia, które na zawsze zapadło w serce błogosławionego Prymasa – ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Uczynił to Ojciec Święty Paweł VI na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II. To właśnie Ksiądz Prymas i biskupi polscy zabiegali o ten tytuł dla Matki Bożej. Błogosławiony papież Paweł VI obiecał kard. Wyszyńskiemu, że uczyni to na auli soborowej. Była to wielka radość dla Prymasa, który był przekonany, że macierzyństwo Maryi wobec Chrystusa i Kościoła to najważniejsza prawda w mariologii.

Organizatorami potkania byli ks. Paweł Ptasznik, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Rzymie oraz Halina Kurpińska, prezez Fundacji „Golgota Wschodu”.

na podstawie: Beata Zajączkowska/vaticannews.va / Rzym

Project details