Biuletyn

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 21.04.2024

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 21.04.2024

Czytanie  I:           Dz 4, 8-12; Psalm   118:          Kamień wzgardzony stał się fundamentem; Czytanie II:          1 J 3, 1-2; Ewangelia:           J...

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14.04.2024

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14.04.2024

Czytanie  I:           Dz 3, 13-15. 17-19; Psalm      4:           Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie; Czytanie II:          1 J 2, 1-5;...

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 07.04.2024

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 07.04.2024

Czytanie  I:           Dz 4, 32-35; Psalm  118:           Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny; Czytanie II:          1 J 5, 1-6; Ewangelia:           J...

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10.03.2024

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10.03.2024

Czytanie  I:           2 Krn 36, 14-16.19-23; Psalm   137:          Kościele święty, nie zapomnę ciebie; Czytanie II:          Ef 2, 4-10; Ewangelia:           J...

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 03.03.2024

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 03.03.2024

Czytanie  I:           Wj 20, 1-17; Psalm    116:         Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne; Czytanie II:          1 Kor 1, 22-25; Ewangelia:          ...

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.02.2024

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.02.2024

Czytanie  I:           Kpł 13, 1-2. 45-46; Psalm     32:          Tyś jest ucieczką i moją radością; Czytanie II:          1 Kor 10, 31-11,...

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.02.2024

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.02.2024

Czytanie  I:           Hi 7, 1-4.6-7; Psalm   147A:       Panie, Ty leczysz złamanych na duchu; Czytanie II:          1 Kor 9, 16-19.22-23; Ewangelia:          ...

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.01.2024

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.01.2024

Czytanie  I:           Pwt 18, 15-20; Psalm     95:          Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie; Czytanie II:          1 Kor 7, 32-35; Ewangelia:          ...

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.01.2024

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.01.2024

Czytanie  I:           Jon 3, 1-5.10; Psalm     25:          Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami; Czytanie II:          1 Kor 7, 29-31; Ewangelia:           Mk...

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.01.2024

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.01.2024

Czytanie  I:           1 Sm 3, 3b-10.19; Psalm     40:          Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę; Czytanie II:          1 Kor 6, 13c-15a.17-20; Ewangelia:          ...

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 24.12.2023

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 24.12.2023

Czytanie  I:           2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Psalm    89:           Na wieki będę sławił łaski Pana; Czytanie II:          Rz...

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 10.12.2023

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 10.12.2023

Czytanie  I:           Iz 40, 1-5. 9-11; Psalm    85:           Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie; Czytanie II:          2 P 3,...

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, 26.11.2023

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, 26.11.2023

Czytanie  I:           Ez 34, 11–12.15–17; Psalm    23:           Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego; Czytanie II:          1 Kor 15, 20–26.28;...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.11.2023

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.11.2023

Czytanie  I:           Prz 31, 10–13.19–20.30–31 Psalm  128:           Szczęśliwy człowiek, który służy Panu Czytanie II:           1 Tes 5, 1–6 Ewangelia:           Mt...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.11.2023

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.11.2023

Czytanie  I:           Mdr 6, 12–16; Psalm   63:            Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja; Czytanie II:          1 Tes 4, 13–18; Ewangelia:          ...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.11.2023

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.11.2023

Czytanie  I:           Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10; Psalm  131:           Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie; Czytanie II:         ...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.10.2023

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.10.2023

Czytanie  I:           Wj 22, 20-26; Psalm   18:            Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja; Czytanie II:          1 Tes 1, 5c-10; Ewangelia:           Mt...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.10.2023

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.10.2023

Czytanie  I:           Iz 45, 1. 4-6; Psalm   96:            Pośród narodów głoście chwałę Pana; Czytanie II:          1 Tes 1, 1-5b; Ewangelia:          ...

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.10.2023

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.10.2023

Czytanie  I:           Iz 25, 6-10a; Psalm   23:            Po wieczne czasy zamieszkam u Pana; Czytanie II:          Flp 4, 12-14. 19-20; Ewangelia:          ...

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.10.2023

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 08.10.2023

Czytanie  I:           Iz 5, 1-7; Psalm   80:            Winnicą Pana jest dom Izraela; Czytanie II:          Flp 4, 6-9; Ewangelia:           Mt 21,...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.10.2023

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.10.2023

Czytanie  I:           Ez 18, 25-28; Psalm   25:            Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie; Czytanie II:          Flp 2, 1-11; Ewangelia:           Mt...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.09.2023

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.09.2023

Czytanie  I:           Iz 55, 6-9; Psalm  145:           Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają; Czytanie II:          Flp 1, 20c-24. 27a; Ewangelia:          ...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.09.2023

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.09.2023

Czytanie  I:           Syr 27, 30 – 28, 7; Psalm  103:           Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; Czytanie II:          Rz 14, 7-9;...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.09.2023

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.09.2023

Czytanie  I:           Ez 33, 7-9; Psalm   95:            Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie; Czytanie II:          Rz 13, 8-10; Ewangelia:           Mt...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.09.2023

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.09.2023

Czytanie  I:           Jr 20, 7-9; Psalm   63:            Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza; Czytanie II:          Rz 12, 1-2; Ewangelia:           Mt...

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.08.2023

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.08.2023

Czytanie  I:           Iz 22, 19-23; Psalm   67:            Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki; Czytanie II:          Rz 11, 33-36; Ewangelia:          ...

XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.08.2023

XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.08.2023

Czytanie  I:           Iz 56, 1. 6-7; Psalm   67:            Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże; Czytanie II:          Rz 11, 13-15. 29-32;...

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.08.2023

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.08.2023

Czytanie  I:           1 Krl 19, 9a.11-13a; Psalm   85:            Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie; Czytanie II:          Rz 9, 1-5;...

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, 06.08.2023

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, 06.08.2023

Czytanie  I:           Dn 7, 9-10.13-14; Psalm   97:            Pan wywyższony króluje nad ziemią; Czytanie II:          2 P 1, 16-19; Ewangelia:           Mt...

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.07.2023

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.07.2023

Czytanie  I:           1 Krl 3, 5.7-12; Psalm  119:           Jakże miłuję prawo Twoje, Panie; Czytanie II:          Rz 8, 28-30; Ewangelia:           Mt...

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.06.2023

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.06.2023

Czytanie   I:          Wj 19, 2-6a; Psalm   100:          My ludem Pana i Jego owcami; Czytanie  II:         Rz 5, 6-11; Ewangelia :         ...

BOŻE CIAŁO, 11.06.2023

BOŻE CIAŁO, 11.06.2023

Czytanie   I:          Pwt 8, 2-3. 14b-16a; Psalm  147B:        Kościele święty, chwal swojego Pana; Czytanie  II:         1 Kor 10, 16-17; Ewangelia...

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 21.05.2023

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 21.05.2023

Czytanie I:            Dz 1, 1-11; Psalm  47:             Pan wśród radości wstępuje do nieba; Czytanie II:          Ef 1, 17-23; Ewangelia:           Mt...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14.04.2023

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14.04.2023

Czytanie I:            Dz 8, 5-8. 14-17; Psalm  66:             Niech cała ziemia chwali swego Pana; Czytanie II:          1 P 3, 15-18;...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 07.05.2023

V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 07.05.2023

Czytanie I:            Dz 6, 1-7; Psalm  33:             Okaż swą łaskę ufającym Tobie; Czytanie II:          1 P 2, 4-9; Ewangelia:           J...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 30.04.2023

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 30.04.2023

Czytanie I:            Dz 2, 14a. 36-41; Psalm  23:             Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego; Czytanie II:          1 P 2,...

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 23.04.2023

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 23.04.2023

Czytanie I:            Dz 2, 14. 22b-32; Psalm  16:             Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia; Czytanie II:          1 P 1, 17-21;...

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 16.04.2023

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 16.04.2023

Czytanie I:             Dz 2, 42-47; Psalm 118:             Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny; Czytanie II:            1 P 1, 3-9; Ewangelia:             J...

NIEDZIELA PALMOWA, 02.04.2023

NIEDZIELA PALMOWA, 02.04.2023

Czytanie I:            Iz 50, 4-7; Psalm  22:             Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?; Czytanie II:          Flp 2, 6-11; Ewangelia:           Mt...

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26.03.2023

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26.03.2023

Czytanie I:            Ez 37, 12-14; Psalm 130:            Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia; Czytanie II:          Rz 8, 8-11; Ewangelia:           J 11, 1-45;...

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 12.03.2023

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 12.03.2023

Czytanie I:            Wj 17, 3-7; Psalm 117(116):   Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie; Czytanie II:          Rz 5, 1-2. 5-8; Ewangelia:          ...

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26.02.2023

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26.02.2023

Czytanie  I:           Rdz 2, 7-9; 3,1-7; Psalm   51:            Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni; Czytanie II:          Rz 5, 12-19; Ewangelia:          ...

VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.02.2023

VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.02.2023

czytanie  I:            Kpł 19, 1-2. 17-18; psalm 103:            Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; czytanie II:           1 Kor 3, 16-23; Ewangelia:          ...

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.02.2023

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.02.2023

Czytanie  I:           Syr 15, 15-20; Psalm 119:            Błogosławieni słuchający Pana; Czytanie II:          1 Kor 2, 6-10; Ewangelia:           Mt 5, 17-37;...

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.02.2023

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.02.2023

Czytanie  I:           Iz 58, 7-10; Psalm 112:            Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych; Czytanie II:          1 Kor 2, 1-5;...

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.01.2023

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.01.2023

Czytanie  I:           So 2, 3; 3, 12-13; Psalm 146:            Ubodzy duchem mają wstęp do nieba; Czytanie II:          1 Kor 1,...

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.01.2023

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.01.2023

Czytanie  I:           Iz 8, 23b – 9, 3; Psalm  27:             Pan moim światłem i zbawieniem moim; Czytanie II:          1 Kor...

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.01.2023

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.01.2023

Czytanie  I:           Iz 49, 3. 5-6; Psalm  40:             Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę; Czytanie II:          1 Kor 1, 1-3; Ewangelia:          ...

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 08.01.2023

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 08.01.2023

Czytanie  I:           Iz 42, 1-4. 6-7 Psalm  29:             Pan ześle pokój swojemu ludowi Czytanie II:           Dz 10, 34-38 Ewangelia:           Mt...

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 18.12.2022

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 18.12.2022

Czytanie  I:           Iz 7, 10-14; Psalm  24:             Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały; Czytanie II:          Rz 1, 1-7; Ewangelia:          ...

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 11.12.2022

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 11.12.2022

Czytanie  I:           Iz 35, 1-6a.10 Psalm 146:            Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Czytanie II:           Jk 5, 7-10 Ewangelia:           Mt...

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 04.12.2022

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 04.12.2022

Czytanie  I:           Iz 11, 1-10; Psalm    72:           Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie; Czytanie II:          Rz 15, 4-9; Ewangelia:           Mt 3,...

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 27.11.2022

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 27.11.2022

Czytanie  I:           Iz 2, 1-5; Psalm   122:          Idźmy z radością na spotkanie Pana; Czytanie II:          Rz 13, 11-14; Ewangelia:           Mt...

UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, 20.11.2022

UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, 20.11.2022

Czytanie  I:           2 Sm 5, 1-3; Psalm   122:          Idźmy z radością na spotkanie Pana; Czytanie II:          Kol 1, 12-20; Ewangelia:          ...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.11.2022

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.11.2022

Czytanie  I:           Ml 3, 19-20a; Psalm    98:           Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie; Czytanie II:          2 Tes 3, 7-12; Ewangelia:           Łk...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 06.11.2022

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 06.11.2022

Czytanie  I:           2 Mch 7,1-2.9-14; Psalm    17:           Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga; Czytanie II:          2 Tes 2, 16-3, 5; Ewangelia:          ...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.10.2022

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.10.2022

Czytanie  I:           Mdr 11, 22 – 12, 2; Psalm   145:          Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu; Czytanie II:          2...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.10.2022

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.10.2022

Czytanie  I:           Syr 35, 12-14. 16-18; Psalm    34:           Biedak zawołał i Pan go wysłuchał; Czytanie II:          2 Tm 4, 6-9....

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.10.2022

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.10.2022

Czytanie  I:           Wj 17, 8-13; Psalm   121:          Naszą pomocą jest Zbawiciel świata; Czytanie II:          2 Tm 3, 14–4, 2; Ewangelia:          ...

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.10.2022

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.10.2022

Czytanie  I:           2 Krl 5, 14-17; Psalm    98:           Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie; Czytanie II:          2 Tm 2, 8-13;...

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.10.2022

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.10.2022

Czytanie  I:           Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Psalm    95:           Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie; Czytanie II:          2 Tm 1,...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.09.2022

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.09.2022

Czytanie  I:           Am 6, 1a.4-7; Psalm   146:          Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego; Czytanie II:          1 Tm 6, 11-16; Ewangelia:          ...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.09.2022

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.09.2022

Czytanie  I:           Wj 32,7-11.13-14; Psalm    51:           Wstanę i wrócę do mojego ojca; Czytanie II:          1 Tm 1, 12-17; Ewangelia:           Łk...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.09.2022

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.09.2022

Czytanie  I:           Mdr 9, 13-18; Psalm    90:           Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką; Czytanie II:          Flm 9b-10.12-17; Ewangelia:           Łk 14,...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.08.2022

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.08.2022

Czytanie I:            Syr 3,17-18.20.28-29 Psalm 68:              Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz Czytanie II:           Hbr 12,18-19.22-24a Ewangelia:           Łk 14,1.7-14              ...

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.08.2022

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.08.2022

Czytanie I:            Iz 66, 18-21 Psalm 117(116):    Całemu światu głoście Ewangelię! Czytanie II:           Hbr 12, 5-7. 11-13 Ewangelia:           Łk 13,...