Biuletyn

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 12.03.2023

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 12.03.2023

Czytanie I:            Wj 17, 3-7; Psalm 117(116):   Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie; Czytanie II:          Rz 5, 1-2. 5-8; Ewangelia:          ...

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26.02.2023

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26.02.2023

Czytanie  I:           Rdz 2, 7-9; 3,1-7; Psalm   51:            Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni; Czytanie II:          Rz 5, 12-19; Ewangelia:          ...

VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.02.2023

VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.02.2023

czytanie  I:            Kpł 19, 1-2. 17-18; psalm 103:            Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; czytanie II:           1 Kor 3, 16-23; Ewangelia:          ...

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.02.2023

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.02.2023

Czytanie  I:           Syr 15, 15-20; Psalm 119:            Błogosławieni słuchający Pana; Czytanie II:          1 Kor 2, 6-10; Ewangelia:           Mt 5, 17-37;...

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.02.2023

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.02.2023

Czytanie  I:           Iz 58, 7-10; Psalm 112:            Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych; Czytanie II:          1 Kor 2, 1-5;...

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.01.2023

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.01.2023

Czytanie  I:           So 2, 3; 3, 12-13; Psalm 146:            Ubodzy duchem mają wstęp do nieba; Czytanie II:          1 Kor 1,...

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.01.2023

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.01.2023

Czytanie  I:           Iz 8, 23b – 9, 3; Psalm  27:             Pan moim światłem i zbawieniem moim; Czytanie II:          1 Kor...

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.01.2023

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.01.2023

Czytanie  I:           Iz 49, 3. 5-6; Psalm  40:             Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę; Czytanie II:          1 Kor 1, 1-3; Ewangelia:          ...

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 08.01.2023

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 08.01.2023

Czytanie  I:           Iz 42, 1-4. 6-7 Psalm  29:             Pan ześle pokój swojemu ludowi Czytanie II:           Dz 10, 34-38 Ewangelia:           Mt...

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 18.12.2022

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 18.12.2022

Czytanie  I:           Iz 7, 10-14; Psalm  24:             Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały; Czytanie II:          Rz 1, 1-7; Ewangelia:          ...

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 11.12.2022

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 11.12.2022

Czytanie  I:           Iz 35, 1-6a.10 Psalm 146:            Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. Czytanie II:           Jk 5, 7-10 Ewangelia:           Mt...

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 04.12.2022

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 04.12.2022

Czytanie  I:           Iz 11, 1-10; Psalm    72:           Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie; Czytanie II:          Rz 15, 4-9; Ewangelia:           Mt 3,...

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 27.11.2022

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 27.11.2022

Czytanie  I:           Iz 2, 1-5; Psalm   122:          Idźmy z radością na spotkanie Pana; Czytanie II:          Rz 13, 11-14; Ewangelia:           Mt...

UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, 20.11.2022

UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, 20.11.2022

Czytanie  I:           2 Sm 5, 1-3; Psalm   122:          Idźmy z radością na spotkanie Pana; Czytanie II:          Kol 1, 12-20; Ewangelia:          ...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.11.2022

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.11.2022

Czytanie  I:           Ml 3, 19-20a; Psalm    98:           Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie; Czytanie II:          2 Tes 3, 7-12; Ewangelia:           Łk...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 06.11.2022

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 06.11.2022

Czytanie  I:           2 Mch 7,1-2.9-14; Psalm    17:           Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga; Czytanie II:          2 Tes 2, 16-3, 5; Ewangelia:          ...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.10.2022

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.10.2022

Czytanie  I:           Mdr 11, 22 – 12, 2; Psalm   145:          Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu; Czytanie II:          2...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.10.2022

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.10.2022

Czytanie  I:           Syr 35, 12-14. 16-18; Psalm    34:           Biedak zawołał i Pan go wysłuchał; Czytanie II:          2 Tm 4, 6-9....

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.10.2022

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.10.2022

Czytanie  I:           Wj 17, 8-13; Psalm   121:          Naszą pomocą jest Zbawiciel świata; Czytanie II:          2 Tm 3, 14–4, 2; Ewangelia:          ...

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.10.2022

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.10.2022

Czytanie  I:           2 Krl 5, 14-17; Psalm    98:           Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie; Czytanie II:          2 Tm 2, 8-13;...

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.10.2022

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.10.2022

Czytanie  I:           Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Psalm    95:           Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie; Czytanie II:          2 Tm 1,...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.09.2022

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.09.2022

Czytanie  I:           Am 6, 1a.4-7; Psalm   146:          Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego; Czytanie II:          1 Tm 6, 11-16; Ewangelia:          ...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.09.2022

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.09.2022

Czytanie  I:           Wj 32,7-11.13-14; Psalm    51:           Wstanę i wrócę do mojego ojca; Czytanie II:          1 Tm 1, 12-17; Ewangelia:           Łk...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.09.2022

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.09.2022

Czytanie  I:           Mdr 9, 13-18; Psalm    90:           Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką; Czytanie II:          Flm 9b-10.12-17; Ewangelia:           Łk 14,...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.08.2022

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.08.2022

Czytanie I:            Syr 3,17-18.20.28-29 Psalm 68:              Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz Czytanie II:           Hbr 12,18-19.22-24a Ewangelia:           Łk 14,1.7-14              ...

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.08.2022

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.08.2022

Czytanie I:            Iz 66, 18-21 Psalm 117(116):    Całemu światu głoście Ewangelię! Czytanie II:           Hbr 12, 5-7. 11-13 Ewangelia:           Łk 13,...

NIEDZIELA PALMOWA, 10.04.2022

NIEDZIELA PALMOWA, 10.04.2022

Siostry i Bracia w Chrystusie!  Tegoroczne Uroczystości Paschalne przychodzi nam przeżywać w bardzo dramatycznej i bolesnej sytuacji wojny na Ukrainie… Ale...

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.10.2021

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.10.2021

Czytanie   I:              Rdz 2, 18-24; Psalm   128:               Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi; Czytanie II:               Hbr 2, 9-11; Ewangelia...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021

Czytanie   I:              Iz 50, 5-9a; Psalm   116:               W krainie życia będę widział Boga; Czytanie II:               Jk 2, 14-18; Ewangelia :              ...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.09.2021

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.09.2021

Czytanie   I:              Iz 35, 4-7a; Psalm    146:              Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego; Czytanie II:               Jk 2, 1-5; Ewangelia :              ...

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.08.2021

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.08.2021

Czytanie I:                 Joz 24, 1-2a.15-17.18b Psalm 137:                 Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry Czytanie II:               Ef 5, 21-32 Ewangelia: ...

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.07.2021

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.07.2021

Czytanie   I:               Am 7, 12-15; Psalm     85:               Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie; Czytanie II:               Ef...

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.07.2021

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.07.2021

Czytanie   I:              Ez 2, 2-5; Psalm    123:              Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy; Czytanie II:               2 Kor 12,...

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 23.05.2021

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 23.05.2021

Czytanie   I:               Dz 2, 1-11; Psalm    104:              Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię; Czytanie II:               Ga...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 09.05.2021

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 09.05.2021

Czytanie   I:               Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Psalm     98:               Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie; Czytanie II:              ...