Biuletyn

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.10.2021

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.10.2021

Czytanie   I:              Rdz 2, 18-24; Psalm   128:               Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi; Czytanie II:               Hbr 2, 9-11; Ewangelia...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021

Czytanie   I:              Iz 50, 5-9a; Psalm   116:               W krainie życia będę widział Boga; Czytanie II:               Jk 2, 14-18; Ewangelia :              ...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.09.2021

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.09.2021

Czytanie   I:              Iz 35, 4-7a; Psalm    146:              Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego; Czytanie II:               Jk 2, 1-5; Ewangelia :              ...

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.08.2021

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.08.2021

Czytanie I:                 Joz 24, 1-2a.15-17.18b Psalm 137:                 Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry Czytanie II:               Ef 5, 21-32 Ewangelia: ...

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.07.2021

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.07.2021

Czytanie   I:               Am 7, 12-15; Psalm     85:               Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie; Czytanie II:               Ef...

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.07.2021

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.07.2021

Czytanie   I:              Ez 2, 2-5; Psalm    123:              Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy; Czytanie II:               2 Kor 12,...

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 23.05.2021

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 23.05.2021

Czytanie   I:               Dz 2, 1-11; Psalm    104:              Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię; Czytanie II:               Ga...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 09.05.2021

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 09.05.2021

Czytanie   I:               Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Psalm     98:               Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie; Czytanie II:              ...

NIEDZIELA PALMOWA, 28.03.2021

NIEDZIELA PALMOWA, 28.03.2021

Czytanie   I:               Iz 50, 4-7; Psalm     22:               Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?; Czytanie II:               Flp 2,...

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.03.2021

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.03.2021

Czytanie   I:               Jr 31, 31-34; Psalm     51:               Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste; Czytanie II:              ...

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 14.03.2021

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 14.03.2021

Czytanie   I:               2 Krn 36, 14-16.19-23; Psalm    137:              Kościele święty, nie zapomnę ciebie; Czytanie II:               Ef 2,...

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 28.02.2021

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 28.02.2021

Czytanie   I:             Rdz 22, 1-2.9-13.15-18; Psalm    116:            W krainie życia będę widział Boga; Czytanie II:             Rz 8,...

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 31.01.2021

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 31.01.2021

Czytanie   I:   Pwt 18,15-20; Psalm     95:   Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie; Czytanie II:   1 Kor 7, 32-35; Ewangelia :  ...

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.01.2021

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.01.2021

Czytanie   I:   1 Sm 3, 3b-10.19; Psalm     40:   Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę; Czytanie II:   1 Kor 6, 13c-15a.17-2; Ewangelia...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.11.2020

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.11.2020

Czytanie  I:    Prz 31,10–13.19–20.30–31; Psalm   128:   Szczęśliwy człowiek, który służy Panu; Czytanie II:   1 Tes 5,1–6; Ewangelia:    Mt 25, 14-30;...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.10.2020

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.10.2020

Czytanie  I:    Wj 22, 20-26; Psalm    18:    Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja; Czytanie II:   1 Tes 1, 5c-10; Ewangelia:    Mt...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.10.2020

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.10.2020

Czytanie  I:       Iz 45, 1. 4-6; Psalm    96:      Pośród narodów głoście chwałę Pana; Czytanie II:       1 Tes 1, 1-5b; Ewangelia:       ...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.09.2020

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.09.2020

Czytanie  I:    Iz 55, 6-9; Psalm   145:   Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają; Czytanie II:   Flp 1, 20c-24. 27a; Ewangelia:   ...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.08.2020

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.08.2020

Czytanie  I:                Jr 20, 7-9 Psalm    63:                Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza Czytanie II:               Rz 12, 1-2...

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.08.2020

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.08.2020

Czytanie I:                 Iz 22, 19-23 Ps 138 (137):              Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Czytanie II:               Rz...

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.08.2020

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.08.2020

Czytanie    I:              Iz 55, 1-3; Psalm     145:             Otwierasz rękę, karmisz nas do syta; Czytanie   II:             Rz 8, 35....

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.07.2020

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.07.2020

Czytanie    I:              1 Krl 3, 5.7-12; Psalm     119:             Jakże miłuję prawo Twoje, Panie; Czytanie   II:             Rz 8, 28-30;...

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.07.2020

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.07.2020

Czytanie    I:              Mdr 12, 13.16-19; Psalm       86:             Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy, Czytanie   II:             Rz 8, 26-27;...

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.07. 2020

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.07. 2020

Czytanie    I:             Za 9, 9-10; Psalm     145:             Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu; Czytanie   II:             Rz 8, 9.11-13;...

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.06.2020

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.06.2020

Czytanie    I:             2 Krl 4, 8-11.14-16a; Psalm       89:             Na wieki będę sławił łaski Pana; Czytanie   II:             Rz 6, 3-4.8-11;...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.06.2020

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.06.2020

Czytanie    I:             Jr 20, 10-13; Psalm       69:             W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie; Czytanie   II:             Rz 5,1 2-15; Ewangelia  ...

UROCZ. BOŻEGO CIAŁA, 14.06.2020

UROCZ. BOŻEGO CIAŁA, 14.06.2020

Czytanie    I:             Pwt 8, 2-3. 14b-16a; Psalm  147B:             Kościele święty, chwal swojego Pana; Czytanie   II:             1 Kor 10,...

UROCZ. TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 07.06.2020

UROCZ. TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 07.06.2020

Czytanie     I:             Wj 34, 4b-6. 8-9; Psalm – Dn 3:             Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże; Czytanie    II:             2...

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19.04.2020

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19.04.2020

Czytanie  I:               Dz 2, 42-47; Psalm   118:               Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny; Czytanie II:               1 P 1, 3-9;...

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 12.04.2020

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, 12.04.2020

Siostry i Bracia w Chrystusie! Najważniejszymi świętami dla nas chrześcijan są święta Wielkanocne. Przez kilka wielkopostnych tygodni przygotowy­waliśmy się duchowo...

NIEDZIELA PALMOWA, 05.04.2020

NIEDZIELA PALMOWA, 05.04.2020

Czytanie  I:    Iz 50, 4-7; Psalm    22:    Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?; Czytanie II:   Flp 2, 6-11; Ewangelia:    Mt...