XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.07.2023

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.07.2023

Czytanie I:   2 Krl 4,8-11.14-16a

Psalm 69:    Na wieki będę sławił łaski Pana.

Czytanie II:   Rz 6,3-4.8-11

Ewangelia:   Mt 10,37-42

 Z Ewangelii według św. Mateusza:

            Jezus powiedział do apostołów: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

            Pierwsze wymagające żądanie, które kieruje On do tych, którzy za Nim idą, to żeby stawiali miłość do Niego ponad uczuciami rodzinnymi. Mówi: “Kto kocha ojca lub matkę (…) syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (w. 37). Zamiarem Jezusa nie jest oczywiście bagatelizowanie miłości do rodziców i do dzieci, lecz wie On, że więzy pokrewieństwa, jeżeli są stawiane na pierwszym miejscu, mogą odciągać od prawdziwego dobra. (…) Kiedy miłość do rodziców i dzieci jest ożywiana i oczyszczana przez miłość Pana, wówczas staje się w pełni płodna i wydaje owoce dobra w samej rodzinie i znacznie wykraczające poza nią. W takim sensie Jezus wypowiada to zdanie. Przypomnijmy także, że Jezus karci uczonych w Prawie, którzy nie zapewniają rodzicom tego, co niezbędne, pod pretekstem, że dają to na ołtarz, że dają to Kościołowi (por. Mk 7, 8-13). Gani ich! Prawdziwa miłość do Jezusa wymaga prawdziwej miłości do rodziców, do dzieci, jednak jeśli zabiegamy przede wszystkim o interes rodzinny, prowadzi to zawsze na błędną drogę.

            Poza tym Jezus mówi do swoich uczniów: “Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (w. 38). Chodzi o to, by iść za Nim drogą, którą On sam przeszedł, a nie szukać skrótów. Nie ma prawdziwej miłości bez krzyża, to znaczy bez zapłacenia ceny osobiście. A mówi to wiele mam, wielu tatów, którzy tak bardzo poświęcają się dla dzieci i znoszą prawdziwe ofiary, krzyże, dlatego że kochają. Krzyż niesiony z Jezusem nie przeraża, gdyż On jest zawsze u naszego boku, żeby nas podtrzymać w godzinie najcięższej próby, żeby dać nam siłę i odwagę. Nie ma też potrzeby niepokoić się o zachowanie własnego życia, przyjmując postawę lękliwą i egoistyczną. Jezus napomina: “Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu – to znaczy z miłości, z miłości do Jezusa, z miłości do bliźniego, z powodu służenia innym – znajdzie je” (w. 39). To jest paradoks Ewangelii. Jednak, dzięki Bogu, także i tego mamy bardzo wiele przykładów! (…) Pełnię życia i radości znajduje się, dając samych siebie dla Ewangelii i dla braci, z otwartością, akceptacją i życzliwością.

            Gdy postępujemy w ten sposób, możemy doświadczyć wielkoduszności i wdzięczności Boga. Przypomina nam o tym Jezus: “Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (…). Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych (…), nie utraci (…) nagrody” (ww. 40. 42). Wielkoduszna wdzięczność Boga Ojca bierze pod uwagę nawet najmniejszy gest miłości i służby, uczyniony dla braci. (…)

            Oby Najświętsza Maryja, która kochała Jezusa bardziej niż swoje życie i szła za Nim aż po krzyż, pomagała nam stawać zawsze przed Bogiem z sercem gotowym i pozwalać, żeby Jego Słowo osądzało nasze postępowanie i nasze wybory.

Papież Franciszek, Modlitwa Anioł Pański, Rzym 28.06.2020 r.

  

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 03.07 Ef 2,19-22; Ps 117; J 20,24-29

św. Tomasza, Apostoła (święto)

– wtorek, 04.07 Rdz 19,15-29; Ps 26; Mt 8,23-27
– środa, 05.07 Rdz 21, 5. 8-20; Ps 34 (33); Mt 8, 28-34
– czwartek, 06.07 Rdz 22,1-19; Ps 116; Mt 9,1-8

bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (wsp.)

– piątek, 08.07 Rdz 23-24; Ps 106; Mt 9,9-13
– sobota, 09.07 Rdz 27,1-5.15-29; Ps 135; Mt 9,14-17)

św. Jana z Dukli, prezbitera (wspomnienie)

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Od dzisiejszej niedzieli (02.07.2023) przechodzimy na wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. Aż do połowy września nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 7.15 oraz o godz. 12.00! Przed każdą Mszą świętą niedzielną, oraz każdą wieczorną Mszę świętą w tygodniu, niezmiennie pozostaje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania (szczegóły dyżurów wywieszono na konfesjonałach i w przedsionku kościoła).

■ Dzisiejsza Msza św. o godz. 11.00 będzie sprawowana w intencji Róż Różańcowych. Zmiana tajemnic różańcowych o godz. 9.45 (pierwsza możliwość) lub bezpośrednio po Mszy o godz. 11.00 (druga).

■ Dzisiaj (02.07) zapraszamy serdecznie na kolejny Wieczór Uwielbienia. Początek o godz. 19.00, po wieczornej Mszy świętej.

■ W najbliższą środę (05.07) przypada pierwsza środa miesiąca. Nabożeństwo ku czci św. Józefa o godz. 18.00.

■ Najbliższy piątek (07.06) to pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi świętej. O godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. O godz. 18.30 – Msza św. ku czci Bożego Serca.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com;).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Informacja dla pielgrzymów: Przez cały lipiec środowe audiencje generalne z Ojcem Świętym są zawieszone. Można uczestniczyć w maryjnej modlitwie Anioł Pański, której Ojciec Święty przewodniczy na Placu św. Piotra o godz. 12.00 w niedziele 2, 9, 16, 23 i 30 tego samego miesiąca. Aby uczestniczyć w tej modlitwie, nie ma konieczności posiadania biletów wstępu. Wystarczy odpowiednio wcześniej przejść przez kontrolę bezpieczeństwa na Placu. Audiencje generalne zostaną wznowione w sierpniu (9, 23 i 30 sierpnia).

■ Wszystkim wyjeżdzającym na wakacje, rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu, a gościom radosnego pobytu w Rzymie!