XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.07.2023

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.07.2023

Czytanie I:        Za 9,9-10

Psalm 145:       Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Czytanie II:       Rz 8,9.11-13

Ewangelia:       Mt 11,25-30

 Z Ewangelii według św. Mateusza:

            W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

            Jezus wysławia Ojca, za to, że ukrył tajemnice swojego królestwa, swojej prawdy “przed mądrymi i roztropnymi” (w. 25). Nazywa ich tak z lekką ironią, bo uważają się za mądrych, uczonych, a zatem często mają zamknięte serce. Prawdziwa mądrość pochodzi także z serca, nie polega tylko na zrozumieniu idei – prawdziwa mądrość wnika także do serca. A jeśli wiesz bardzo wiele, ale twoje serce jest zamknięte, nie jesteś mądry. Jezus mówi, że tajemnice Jego Ojca zostały objawione “prostaczkom”, tym, którzy z ufnością otwierają się na Jego Słowo zbawienia, otwierają serce na Słowo zbawienia, potrzebują Go i wszystkiego oczekują od Niego. Serce otwarte na Pana i Jemu ufające. (…)

            Tak jak Ojciec szczególnie miłuje “prostaczków”, tak również Jezus zwraca się do ”utrudzonych i obciążonych”. Co więcej, umieszcza samego siebie pośród nich, gdyż On jest “cichy i pokornego serca” (w. 29), mówi, że taki jest. Jak w pierwszym i trzecim Błogosławieństwie, tym dotyczącym pokornych lub ubogich w duchu; i tym dotyczącym cichych (por. Mt 5, 3. 5) – łagodność Jezusa. Tak więc Jezus, “cichy i pokorny”, nie jest wzorem dla zrezygnowanych ani po prostu ofiarą, ale jest Człowiekiem, który przeżywa “sercem”  tę kondycję, całkowicie przejrzysty na miłość Ojca, to znaczy na Ducha Świętego. On jest wzorem “ubogich w duchu” i wszystkich innych “błogosławionych” z Ewangelii, którzy pełnią wolę Boga i dają świadectwo o Jego królestwie.

            A następnie Jezus mówi, że jeśli udamy się do Niego, znajdziemy pokrzepienie – “pokrzepienie”, które Chrystus daje utrudzonym i uciskanym, nie jest ulgą jedynie psychologiczną czy ofiarowaną jałmużną, lecz radością ubogich z tego, że są ewangelizowani i są budowniczymi nowej ludzkości. Tym jest ulga – radością, radością, którą daje nam Jezus. Jest wyjątkowa, to radość, którą ma On sam. To jest przesłanie dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi dobrej woli, które Jezus kieruje dzisiaj nadal w świecie, który gloryfikuje ludzi bogacących się i możnych. (…)

            Maryja, najpokorniejsza i najwyższa spośród stworzeń, niech wyprasza dla nas u Boga mądrość serca, żebyśmy umieli rozpoznawać Jego znaki w naszym życiu i być uczestnikami tych tajemnic, które, zakryte przed wyniosłymi, są objawiane pokornym.

Papież Franciszek, Modlitwa Anioł Pański, Rzym 05.07.2020 r.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 10.07 Rdz 28,10-22a; Ps 91; Mt 9,18-26
– wtorek, 11.07 Prz 2,1-9 lub Dz 4,32-35; Ps 34; Mt 19,27-29

św. Benedykta, opata i Patrona Europy (święto)

– środa, 12.07 Rdz 41, 55-42,24a; Ps 33; Mt 10,1-7

św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bp. i m.

– czwartek, 13.07 Rdz 44, 18-45,5; Ps 105(104); Mt 10, 7-15

św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

– piątek, 14.07 Rdz 46,1-7.28-30; Ps 37; Mt 10,16-23
– sobota, 15.07 Rdz 49,29-33.50,15-26; Ps 105; Mt 10,24-33

św. Bonawentury, bp. i doktora Kościoła

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

 Obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. do połowy września nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 7.15 oraz o godz. 12.00! Przed każdą Mszą św. niedzielną oraz przed każdą wieczorną Mszą św. w tygodniu, niezmiennie pozostaje możliwość skorzystania zSakramentu Pokuty i Pojednania (szczegóły dyżurów i ich miejsce wywieszono na konfesjonałachoraz w przedsionku kościoła).

■ W przyszłą niedzielę, tj. 16 lipca 2023 r., w liturgii Kościoła przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel, nazywanej inaczej Matką BożąSzkaplerzną. Pod koniec XII w. na Górze Karmel osiedli pustelnicy, wznosząc tam kaplicę, w której czcili Matkę Bożą. Obrali Ją sobie za główną Patronkę oraz wzór życia kontemplacyjnego, dlatego też zostali nazwani Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Do znaków pełnej miłości opieki Maryi nad Zakonem oraz wiernymi duchowo z nim związanymi należy szkaplerz święty, który od chwili nadania go św. Szymonowi Stockowi w 1251 r., na przestrzeni wieków został obdarowany przez Kościół przywilejami. Dziś nabożeństwo szkaplerzne jest znane
i chętnie praktykowane przez wiernych w Kościele powszechnym.

Uznając szkaplerz za znak Maryi, Kościół święty związał go z dwiema łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi: pierwsza – szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny
w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia; druga – w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia. Nie jest todziałanie magiczne, lecz otrzymanie łaski wynika z postawy wiary osoby noszącej szkaplerz. Dlatego przyjmujący szkaplerz zobowiązuje się do: 1. naśladowania Maryi; 2. noszenia nieustannie Jej znaku; 3. troszczenia się o dobro wszystkich ludzi; 4. przyjęcia szkaplerza z rąk kapłana; 5. odmawiania naznaczonej modlitwy maryjnej każdego dnia. Więcej informacji: http://szkaplerz.pl/

Z tej okazji, osoby pragnące przyjąć szkaplerz karmelitański zapraszamy na Mszę św. w niedzielę 16 lipca 2023 r. o godz. 11.00, po której zakończeniu odbędzie się w kościele naszym uroczysty obrzęd poświęcenia i nałożenia szkaplerzakarmelitańskiego. Osoby te proszone są o przyniesienie do kościoła własnego szkaplerza płóciennego (ewentualnie również medalika, którypotem zastąpi szkaplerz płócienny po obrzędzie nałożenia). Osoby te również powinny być w stanie łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi świętej.

■ Jest wielkim darem, że kościół nasz jest klimatyzowany. Jednak jest to dobro, o które trzeba się troszczyć, upewniając się, że drzwi wejściowe do kościoła są zamknięte. Prosimy, by o tym pamiętać.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com;).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Informacja dla pielgrzymów: Przez cały lipiec środowe audiencje generalne z Ojcem Świętym są zawieszone. Można uczestniczyć w maryjnej modlitwie Anioł Pański, której Ojciec Święty przewodniczy na Placu św. Piotra o godz. 12.00 w niedziele 9, 16, 23 i 30 lipca. Nie ma konieczności posiadania biletów wstępu; wystarczy odpowiednio wcześniej przejść przez kontrolę bezpieczeństwa na Placu. Audiencje generalne zostaną wznowione dopiero w sierpniu (9, 23 i 30 sierpnia).

 Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje, rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu, a gościom radosnego pobytu w Rzymie!