XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.07.2023

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.07.2023

Czytanie I:     Iz 55,10-11

Psalm 145:    Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

Czytanie II:    Rz 8,18-23

Ewangelia:    Mt 13,1-23

 Z Ewangelii według św. Mateusza:

     Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.

     I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!”

     Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?” On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

     „Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.

            Przypowieść o siewcy jest niejako „matką” wszystkich przypowieści, mówi bowiem o słuchaniu Słowa. Przypomina nam, że jest ono ziarnem płodnym i skutecznym, a Bóg rozsiewa je wszędzie szczodrze, nie zważając na straty. Takie jest serce Boga! Każdy z nas jest terenem, na który pada ziarno Słowa, nikt nie jest wykluczony. Słowo jest dane każdemu z nas. Możemy zadać sobie pytanie: jakiego typu terenem jestem? Czy przypominam drogę, teren skalisty, cienie? Jeżeli chcemy, z łaską Boga możemy stać się dobrą glebą, uprawną i troskliwie pielęgnowaną, żeby umożliwić dojrzewanie ziarnu Słowa. Ono jest już obecne w naszym sercu, ale od nas zależy, czy wyda owoce, zależy od tego, jak przyjmiemy to ziarno. Często jesteśmy rozproszeni przez zbyt wiele spraw, zbyt wiele bodźców, i trudno jest rozpoznać pośród bardzo wielu głosów i bardzo wielu słów Słowo Pana to jedyne, które wyzwala. Dlatego ważne jest, żeby się przyzwyczaić
do słuchania Słowa Bożego, do czytania go. I jeszcze raz przypomnę wam tę radę – noście zawsze ze sobą małą Ewangelię, kieszonkowe wydanie Ewangelii, w kieszeni, w torbie… I czytajcie mały fragment każdego dnia, żebyście się przyzwyczaili do czytania Słowa Bożego, do zrozumienia dobrze, jakie ziarno daje ci Bóg, do zastanawiania się, na jaki grunt je przyjmuję.

            Maryja Dziewica, doskonały wzór dobrej i urodzajnej ziemi, niech nam pomaga przez swoją modlitwę stać się ziemią sprzyjającą, bez cierni i bez kamieni.

Papież Franciszek, Modlitwa Anioł Pański, Rzym 12.07.2020 r.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 17.07 Wj 1,8-14.22; Ps 124; Mt 10,34-11,1
– wtorek, 18.07 Wj 2,1-15a; Ps 69; Mt 11,20-24

św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

– środa, 19.07 Wj 3,1-6.9-12; Ps 103; Mt 11,25-27
– czwartek, 20.07 Wj 3,13-20; Ps 105; Mt 11,28-30
– piątek, 21.07 Wj 11,10-12,14; Ps 116b; Mt 12,1-8
– sobota, 22.07 Pnp 8, 6-7; Ps 63; J 20, 1.11-18

św. Marii Magdaleny (święto)

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. Aż do połowy września nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 7.15 oraz o godz. 12.00! Przed każdą Mszą św. niedzielną, oraz przed każdą wieczorną Mszę św. w tygodniu, niezmiennie pozostaje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania (szczegóły dyżurów i ich miejsce wywieszono na konfesjonałach oraz w przedsionku kościoła).

■ W liturgii Kościoła, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel, inaczej znanej nam jako Matka Boża Szkaplerzna. Dzisiaj po zakończeniu Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się uroczysty obrzęd poświęcenia i nałożenia szkaplerza karmelitańskiego. Wszystkie osoby, które dziś przyjmą znak wiary, jakim jest szkaplerz, zawierzmy matczynej opiece Matki Bożej.

■ W najbliższy wtorek, tj. 18 lipca 2023 r., gościć będziemy Chór Misericordia ze Świdnicy (istniejący od 11 lat i zajmujący się oprawą Mszy Świętych, jak również koncertowaniem na terenie Dolnego Śląska) oraz Chór Kameralny Più Mosso z Wrocławia (istniejący od 2012 r., obecnie działający przy Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Obydwa chóry uświetnią liturgię Mszy św. we wtorek 18.07 o godz. 18.30, a potem wystąpią podczas krótkiego koncertu. Zapraszamy!

■ Wczoraj, 15 lipca 2023 r., w naszym kościele do wspólnoty Kościoła został włączony Igor Wiciński. Nowo ochrzczonemu oraz jego rodzicom i chrzestnemu serdecznie gratulujemy i życzymy potrzebnych łask!

■ Jest wielkim darem, że kościół nasz jest klimatyzowany. Jednak jest to dobro, o które trzeba się troszczyć, upewniając się, że drzwi wejściowe do kościoła są zamknięte. Bardzo prosimy, by o tym pamiętać.

■ Informacja dla pielgrzymów: Przez cały lipiec środowe audiencje generalne z Ojcem Świętym są zawieszone. Można uczestniczyć w maryjnej modlitwie Anioł Pański, której Ojciec Święty przewodniczy na Placu św. Piotra o godz. 12.00 w niedziele 16, 23 i 30 lipca. Nie ma konieczności posiadania biletów wstępu; wystarczy odpowiednio wcześniej przejść przez kontrolę bezpieczeństwa na Placu. Audiencje generalne zostaną wznowione dopiero w sierpniu (9, 23 i 30 sierpnia).

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com).

■ Wszystkim udającym się na wakacje oraz rozpoczynającym urlopy, życzymy dobrego wypoczynku i bezpiecznego powrotu, a gościom oraz pielgrzymom życzymy błogosławionego i radosnego pobytu w Rzymie!

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).