Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 21.02.2021
Wpis

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.02.2021

Czytanie   I:             Rdz 9, 8-15; Psalm     25:            Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność; Czytanie II:             1 P 3, 18-22; Ewangelia :             Mk 1, 12-15;                   Z Ewangelii według św. Marka:                 Duch...

VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 14.02.2021
Wpis

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.02.2021

Czytanie   I:   Kpł 13, 1 – 2. 45-46; Psalm     32:   Tyś jest ucieczką i moją radością; Czytanie II:   1 Kor 10, 31-11, 1; Ewangelia :   Mk 1, 40-45;                      Z Ewangelii według św. Marka:                      Pewnego dnia...

V  NIEDZIELA  ZWYKŁA,  07.02.2021
Wpis

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 07.02.2021

Czytanie   I:   Hi 7, 1-4. 6-7; Psalm   147:   Panie, Ty leczysz złamanych na duchu; Czytanie II:   1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ewangelia :   Mk 1, 29-39;                   Z Ewangelii według św. Marka:                   Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem...