Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.09.2021
Wpis

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 19.09.2021

Czytanie   I:   Mdr 2, 12. 17-20 Psalm    54:    Bóg podtrzymuje całe moje życie Czytanie II:   Jk 3, 16 – 4, 3 Ewangelia :   Mk 9, 30-37              Z Ewangelii według św. Marka:          Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im:...

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 12.09.2021
Wpis

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 12.09.2021

Czytanie   I:              Iz 50, 5-9a; Psalm   116:               W krainie życia będę widział Boga; Czytanie II:               Jk 2, 14-18; Ewangelia :               Mk 8, 27-35;                  Z Ewangelii według św. Marka:                  Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową....

XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 05.09.2021
Wpis

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.09.2021

Czytanie   I:              Iz 35, 4-7a; Psalm    146:              Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego; Czytanie II:               Jk 2, 1-5; Ewangelia :               Mk 7, 31-37;                  Z Ewangelii według św. Marka:                 Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając...