Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 11.04.2021
Wpis

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 11.04.2021

Czytanie   I:   Dz 4, 32-35; Psalm    118:  Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny; Czytanie II:   1 J 5, 1-6; Ewangelia :   J 20, 19-31;                   Z Ewangelii według św. Jana:                   Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były...

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA, 04.04.2021
Wpis

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 04.04.2021

NAJDROŻSI   SIOSTRY   I   BRACIA!                      Chrystus zmartwychwstał  – ta radosna wieść oplata całą naszą planetę, cały wszechświat. Nie ma ważniejszej wiadomości! To dzięki Jezusowej męce, śmierci i powstaniu z martwych jesteśmy ocaleni, jesteśmy uratowani, otrzymujemy szansę zbawienia. Żaden wirus, żadne problemy, żadne dramaty nie są w...

NIEDZIELA  PALMOWA, 28.03.2021
Wpis

NIEDZIELA PALMOWA, 28.03.2021

Czytanie   I:               Iz 50, 4-7; Psalm     22:               Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?; Czytanie II:               Flp 2, 6-11; Ewangelia :               Mk 14, 1–15, 47;                  Z Ewangelii według św. Marka:                 Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do...