Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022
Wpis

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022

Czytanie   I:   Iz 62, 1-5; Psalm     96:   Pośród narodów głoście chwałę Pana; Czytanie II:   1 Kor 12, 4-11; Ewangelia :   J 2, 1-11;                  Z Ewangelii według św. Jana:                 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono...

Polonijny opłatek, 19.12.2021
Galeria

Polonijny opłatek, 19.12.2021

Przygotowując się do obchodów Bożego Narodzenia, wspólnoty i grupy naszego Duszpasterstwa przy kościele św. Stanisława B.M., jak również stowarzyszenia polonijne w Rzymie, spotkały się na tradycyjnym opłatku, aby wspólnie świętować i dzielić się życzliwością. Kolędowaniu przewodzili: młodzieżowa “Super schola” i chór “Gaudium Poloniae” oraz p. Aleksander Nowak. Program uświetniły tańce zespołu folklorystycznego “Polonus”.

NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO, 09.01.2022
Wpis

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 09.01.2022

Czytanie   I:   Iz 40, 1-5. 9-11; Psalm    104:  Chwal i błogosław, duszo moja, Pana; Czytanie II:   Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Ewangelia :   Łk 3, 15-16.21-22;             Z Ewangelii według św. Łukasza:            Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest...