IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 21.04.2024

IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 21.04.2024

Czytanie  I:           Dz 4, 8-12;

Psalm   118:          Kamień wzgardzony stał się fundamentem;

Czytanie II:          1 J 3, 1-2;

Ewangelia:           J 10, 11-18;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

            (…) w obecnym momencie dziejowym wspólna droga prowadzi nas do Roku Jubileuszowego 2025. Idźmy jako pielgrzymi nadziei w kierunku Roku Świętego, abyśmy odkrywając na nowo swoje powołanie i odnosząc się do różnych darów Ducha, byli w świecie nosicielami i świadkami marzenia Jezusa: tworzyć jedną rodzinę, zjednoczoną w miłości Boga i złączoną więzią miłości, dzielenia się i braterstwa. Dzień ten poświęcony jest w szczególności modlitwie, aby wyprosić u Ojca dar świętych powołań do budowania Jego Królestwa: „proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo!” (Łk 10, 2). A modlitwa – jak wiemy – bardziej polega na słuchaniu niż na słowach kierowanych do Boga. Pan przemawia do naszego serca i chce je zastać otwartym, szczerym i hojnym. Jego Słowo stało się ciałem w Jezusie Chrystusie, który objawia i przekazuje nam całą wolę Ojca. W tym roku 2024, poświęconym właśnie modlitwie w ramach przygotowań do Jubileuszu, jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia bezcennego daru możliwości dialogu z Panem, z serca do serca, stając się w ten sposób pielgrzymami nadziei, ponieważ „modlitwa jest pierwszą siłą nadziei. Modlisz się, i nadzieja rośnie, rozwija się. Powiedziałbym, że modlitwa otwiera drzwi nadziei. Nadzieja jest, ale moją modlitwą otwieram jej drzwi” (…) W związku z tym wszystkim mówię raz jeszcze, tak jak podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie: „Rise up! – Powstańcie!”. Obudźmy się ze snu, wyjdźmy z obojętności, otwórzmy kraty więzienia, w którym czasami się zamykaliśmy, aby każdy z nas mógł odkryć swoje powołanie w Kościele i w świecie, i stać się pielgrzymem nadziei i budowniczym pokoju! Bądźmy pasjonatami życia i zaangażujmy się w pełną miłości troskę o tych, którzy nas otaczają i o środowisko, w którym żyjemy. (…) Ksiądz Orest Benzi, niestrudzony apostoł miłosierdzia, stający zawsze po stronie najmniejszych i bezbronnych, zwykł powtarzać, że nikt nie jest tak biedny, by nie miał czegoś do dania, i nikt nie jest tak bogaty, by nie potrzebował czegoś otrzymać. (…)

 Papież Franciszek  (Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o powołania – 2024 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 22.04 Dz 11, 1-18; Ps 42; J 10, 11-18
– wtorek, 23.04 Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26

św. Wojciecha, biskupa i męczennika

– środa, 24.04 Dz 12, 24-13, 5a; Ps 67; J 12, 44-50
– czwartek, 25.04 1 P 5, 5b-14; Ps 89; Mk 16, 15-20

św. Marka, ewangelisty

– piątek, 26.04 Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14, 1-6
– sobota, 27.04 Dz 13, 44-52; Ps 98; J 14, 7-14

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna inauguruje 61. Tydzień Modlitw o Powołania do szczególnej służby w Kościele.

■ Dzisiejsza kolekta (21.04) w całości przeznaczona zostanie na cele inwestycyjne (remont kaplicy polskiej na cmentarzu Prima Porta).

Dziś (21.04) spotkanie formacyjne dla młodzieży –   salka katechetyczna, godz. 11.00.

Zachęcamy gorąco młodych ludzi z naszej wspólnoty (w wieku od 14 do 19 lat) do włączenia się w tę inicjatywę służącą pogłębieniu wiary, duchowemu rozwojowi, lepszemu poznaniu siebie i innych… Spotkanie prowadzi diakon Mateusz Duszyński, jezuita. Serdecznie zapraszamy!!! Kolejne spotkanie już za tydzień (28.04), o tej samej porze…

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (22.04), Aula, godz. 19.00.

■ We wtorek (23.04) obchodzimy liturgiczną uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika – patrona Polski.

■ W najbliższy piątek (26.04): paschalne nabożeństwo Drogi Światła – początek o godz. 19.15.

■ Krąg Biblijny – piątek (26.04), Aula, godz. 19.45.

■ Z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino, organizujemy wyjazd autokarowy na polski cmentarz wojenny uświęcony krwią polskiego żołnierza. Niedziela – 12 maja – wyjazd o godz 7.00 (Piazzale dei Partigiani – Roma Ostiense) – Msza św. o godz. 11.00 – koszt: 20 euro. Zapisy wraz z uiszczeniem opłaty – w zakrystii. Zapraszamy!

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (21.04) dyżur pełnią: p. Andrea Sconosciuto (prawnik, adwokat Roty Rzymskiej) oraz p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – salka na II piętrze, godz. 9.30-11.30. W przyszłą niedzielę (28.04) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.