III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 14.04.2024

III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 14.04.2024

Czytanie  I:           Dz 3, 13-15. 17-19;

Psalm      4:           Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie;

Czytanie II:          1 J 2, 1-5;

Ewangelia:           Łk 24, 35-48;

                Z Ewangelii według św. Łukasza:

                Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

                 Chrystus przynosi dar pokoju, który jest owocem Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. To pokój wynikający z pojednania nieba z ziemią, człowieka z Bogiem. Ten pokój jest lekarstwem na nasze lęki, obawy, napięcia, podziały. Pokój, którego nie może dać nikt inny. „Kiedy Bóg obdarza nas pokojem, wtedy jesteśmy zaakceptowani, możemy zaakceptować samych siebie i zaakceptować siebie nawzajem. (…) Im większy pokój łączy nas z Bogiem, tym głębszy pokój jest w nas samych i tym bardziej możemy obdarzać się także pokojem nawzajem” (Benedykt XVI). W ten sposób stajemy się ludźmi pokoju. (…)  „W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem”. Przemiana świata zaczyna się od nawrócenia pojedynczego człowieka i odpuszczenia jego grzechów. Apostołowie stają się świadkami Chrystusa nie po to, aby opowiadać o przyszłym świecie w niebie lub dywagować o życiu wiecznym. Otrzymują misję głoszenia imienia Jezusa jako jedynego, który naprawia świat na najgłębszym poziomie. Marksiści wzywają do naprawy świata przez zmianę struktur. Trzeba zburzyć stary ład, a wtedy pojawi się także nowy, lepszy człowiek. Ta recepta okazała się porażką. Jeśli człowiek się nie nawróci, świat nie zmieni się na lepsze. (…)

ks. dr Tomasz Jaklewicz (GN 15/2021)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 15.04 Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29
– wtorek, 16.04 Dz 7, 51-59;8, 1; Ps 31; J 6, 30-35
– środa, 17.04 Dz 8, 1b-8; Ps 66; J 6, 35-40
– czwartek, 18.04 Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51
– piątek, 19.04 Dz 9, 1-20; Ps 117; J 6, 52-59
– sobota, 20.04 Dz 9, 31-42; Ps 116B; J 6, 55.60-69

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W łączności z Kościołem katolickim w Polsce, obchodzimy dziś Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna tzw. Tydzień Biblijny pod hasłem: Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w KościeleDzisiejsza niedziela jest także dniem szczególnej modlitwy o ochronę życia poczętego.

Dziś (14.04) inauguracja cotygodniowych spotkań formacyjnych dla młodzieży –   salka katechetyczna, godz. 11.00. Zachęcamy gorąco młodych ludzi z naszej wspólnoty (w wieku od 14 do 19 lat) do włączenia się w tę ciekawą inicjatywę służącą pogłębieniu wiary, duchowemu rozwojowi, lepszemu poznaniu siebie i innych… Spotkanie poprowadzi diakon Mateusz Duszyński, jezuita. Serdecznie zapraszamy!!!

■ W dzisiejszą niedzielę – 14 kwietnia – zostanie odprawiona Msza św. w polskiej kaplicy na cmentarzu Prima Porta(godz. 15.30). Zapraszamy!

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (15.04), Aula, godz. 19.00.

■ We wtorek (16.04) Kancelaria Parafialna czynna wyjątkowo od godz. 11.00.

■ W najbliższy piątek (19.04) rozpoczniemy cotygodniowe paschalne nabożeństwa Drogi Światła  – początek o godz. 19.15.

■ Przyszła niedziela (21.04) – to III niedziela miesiąca – a więc kolekta w całości będzie przeznaczona na cele inwestycyjne (remont kaplicy polskiej na cmentarzu Prima Porta).

■ Informacja dla osób udających się w przyszłą niedzielę (21.04) do Florencji: wyjazd z Piazzale dei Partigiani (Roma Ostiense), punktualnie o godz. 7.00.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (14.04) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska. Natomiast w  przyszłą niedzielę (21.04) dyżur pełni p. Andrea Sconosciuto (prawnik, adwokat Roty Rzymskiej) – salka na II piętrze, godz. 9.30-11.30.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.