Kategoria: <span>Biuletyn</span>

XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 26.06.2022
Wpis

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26.06.2022

Czytanie I:     1 Krl 19, 16b.19-21; Psalm   16:     Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem; Czytanie II:   Ga 5, 1.13-18; Ewangelia:    Łk 9, 51-62;                Z Ewangelii według św. Łukasza:                Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do...

UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA, 19.06.2022
Wpis

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA, 19.06.2022

Czytanie I:     Rdz 14, 18-20; Psalm  110:    Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek; Czytanie II:   1 Kor 11, 23-26; Ewangelia:    Łk 9, 11b-17;                Z Ewangelii według św. Łukasza:               Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień...

UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ, 12.06.2022
Wpis

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 12.06.2022

Czytanie I:     Prz 8, 22-31; Psalm    8:      Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie; Czytanie II:   Rz 5, 1-5; Ewangelia:    J 16, 12-15;                 Z Ewangelii według św. Jana                Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze...