Kategoria: <span>Biuletyn</span>

TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.01.2022
Wpis

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.01.2022

Czytanie   I:   Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Psalm     19:   Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem; Czytanie II:   1 Kor 12, 12-30; Ewangelia :   Łk 1, 1-4; 4, 14-21;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Wielu już starało się ułożyć...

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022
Wpis

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022

Czytanie   I:   Iz 62, 1-5; Psalm     96:   Pośród narodów głoście chwałę Pana; Czytanie II:   1 Kor 12, 4-11; Ewangelia :   J 2, 1-11;                  Z Ewangelii według św. Jana:                 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono...

NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO, 09.01.2022
Wpis

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 09.01.2022

Czytanie   I:   Iz 40, 1-5. 9-11; Psalm    104:  Chwal i błogosław, duszo moja, Pana; Czytanie II:   Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Ewangelia :   Łk 3, 15-16.21-22;             Z Ewangelii według św. Łukasza:            Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest...