Kategoria: <span>Biuletyn</span>

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.06.2024
Wpis

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.06.2024

Czytanie  I:           Hi 38, 1. 8-11; Psalm   107:          Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana; Czytanie II:          2 Kor 5, 14-17; Ewangelia:           Mk 4, 35-41;                 Z Ewangelii według św. Marka:                 Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: “Przeprawmy się...

XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 16.06.2024
Wpis

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.06.2024

Czytanie  I:           Ez 17, 22-24; Psalm    92:           Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże; Czytanie II:          2 Kor 5, 6-10; Ewangelia:           Mk 4, 26-34;                 Z Ewangelii według św. Marka:                 Jezus mówił do tłumów: “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak...

X  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 09.06.2024
Wpis

X NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.06.2024

Czytanie  I:           Rdz 3, 9-15; Psalm   130:          Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia; Czytanie II:          2 Kor 4, 13 – 5, 1; Ewangelia:           Mk 3, 20-35;                 Z Ewangelii według św. Marka:                 Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów...