Kategoria: <span>Biuletyn</span>

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 24.09.2023
Wpis

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.09.2023

Czytanie  I:           Iz 55, 6-9; Psalm  145:           Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają; Czytanie II:          Flp 1, 20c-24. 27a; Ewangelia:           Mt 20, 1-16a;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: “Królestwo niebieskie podobne jest do...

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 17.09.2023
Wpis

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.09.2023

Czytanie  I:           Syr 27, 30 – 28, 7; Psalm  103:           Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; Czytanie II:          Rz 14, 7-9; Ewangelia:           Mt 18, 21-35;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: “Panie, ile razy mam przebaczyć,...

XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 10.09.2023
Wpis

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.09.2023

Czytanie  I:           Ez 33, 7-9; Psalm   95:            Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie; Czytanie II:          Rz 13, 8-10; Ewangelia:           Mt 18, 15-20;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij...