Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 20.08.2023
Wpis

XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.08.2023

Czytanie  I:           Iz 56, 1. 6-7; Psalm   67:            Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże; Czytanie II:          Rz 11, 13-15. 29-32; Ewangelia:           Mt 15, 21-28;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska,...

XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 13.08.2023
Wpis

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.08.2023

Czytanie  I:           1 Krl 19, 9a.11-13a; Psalm   85:            Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie; Czytanie II:          Rz 9, 1-5; Ewangelia:           Mt 14, 22-33;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli...

PRZEMIENIENIE  PAŃSKIE, 06.08.2023
Wpis

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, 06.08.2023

Czytanie  I:           Dn 7, 9-10.13-14; Psalm   97:            Pan wywyższony króluje nad ziemią; Czytanie II:          2 P 1, 16-19; Ewangelia:           Mt 17, 1-9;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził...