Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
X  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 09.06.2024
Wpis

X NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.06.2024

Czytanie  I:           Rdz 3, 9-15; Psalm   130:          Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia; Czytanie II:          2 Kor 4, 13 – 5, 1; Ewangelia:           Mk 3, 20-35;                 Z Ewangelii według św. Marka:                 Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów...

UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA, 02.06.2024
Wpis

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA, 02.06.2024

Czytanie  I:           Wj 24, 3-8; Psalm  116B:        Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana; Czytanie II:          Hbr 9, 11-15; Ewangelia:           Mk 14, 12-16. 22-26;                 Z Ewangelii według św. Marka:                W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: “Gdzie...

UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ, 26.05.2024
Wpis

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 26.05.2024

Czytanie  I:           Pwt 4, 32-34. 39-40; Psalm    33:           Szczęśliwy naród wybrany przez Pana; Czytanie II:          Rz 8, 14-17; Ewangelia:           Mt 28, 16-20;                 Z Ewangelii według św. Mateusza:                 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im...