Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 04.07.2021
Wpis

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.07.2021

Czytanie   I:              Ez 2, 2-5; Psalm    123:              Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy; Czytanie II:               2 Kor 12, 7-10; Ewangelia :               Mk 6, 1-6;                  Z Ewangelii według św. Marka:                 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu...

XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 27.06.2021
Wpis

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.06.2021

Czytanie   I: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Psalm     30: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś; Czytanie II: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Ewangelia : Mk 5, 21-43;                   Z Ewangelii według św. Marka:                  Gdy Jezus...

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 20.06.2021
Wpis

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.06.2021

Czytanie   I:   Hi 38, 1. 8-11; Psalm    107:  Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana; Czytanie II:   2 Kor 5, 14-17; Ewangelia :   Mk 4, 35-41;             Z Ewangelii według św. Marka:              Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: “Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był...