Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
XXV  NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.09.2022
Wpis

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.09.2022

Czytanie  I: Am 8, 4-7; Psalm   113: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego; Czytanie II: 1 Tm 2, 1-8; Ewangelia: Łk 16, 1-13;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego...

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 11.09.2022
Wpis

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.09.2022

Czytanie  I:           Wj 32,7-11.13-14; Psalm    51:           Wstanę i wrócę do mojego ojca; Czytanie II:          1 Tm 1, 12-17; Ewangelia:           Łk 15, 1-32;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali...

XXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.09.2022
Wpis

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.09.2022

Czytanie  I:           Mdr 9, 13-18; Psalm    90:           Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką; Czytanie II:          Flm 9b-10.12-17; Ewangelia:           Łk 14, 25-33;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi...