Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ, 12.06.2022
Wpis

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 12.06.2022

Czytanie I:     Prz 8, 22-31; Psalm    8:      Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie; Czytanie II:   Rz 5, 1-5; Ewangelia:    J 16, 12-15;                 Z Ewangelii według św. Jana                Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze...

ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO
Wpis

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Czytanie I:     Dz 2, 1-11; Psalm  104:    Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię; Czytanie II:   Rz 8, 8-17; Ewangelia:    J 14, 15-16. 23b-26;                 Z Ewangelii według św. Jana:                 Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie...

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE, 29.05.2022
Wpis

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 29.05.2022

Czytanie I:     Dz 1, 1-11; Psalm   47:     Pan wśród radości wstępuje do nieba; Czytanie II:   Hbr 9, 24-28; 10, 19-23; Ewangelia:    Łk 24, 46-53;                 Z Ewangelii według św. Łukasza:                Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał...