Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 30.06.2024
Wpis

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.06.2024

Czytanie  I:           Mdr 1, 13-15; 2, 23-24; Psalm    30:           Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś; Czytanie II:          2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Ewangelia:           Mk 5, 21-43;                 Z Ewangelii według św. Marka:                Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na...

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.06.2024
Wpis

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.06.2024

Czytanie  I:           Hi 38, 1. 8-11; Psalm   107:          Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana; Czytanie II:          2 Kor 5, 14-17; Ewangelia:           Mk 4, 35-41;                 Z Ewangelii według św. Marka:                 Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: “Przeprawmy się...

XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 16.06.2024
Wpis

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.06.2024

Czytanie  I:           Ez 17, 22-24; Psalm    92:           Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże; Czytanie II:          2 Kor 5, 6-10; Ewangelia:           Mk 4, 26-34;                 Z Ewangelii według św. Marka:                 Jezus mówił do tłumów: “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak...