Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO, 09.01.2022
Wpis

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 09.01.2022

Czytanie   I:   Iz 40, 1-5. 9-11; Psalm    104:  Chwal i błogosław, duszo moja, Pana; Czytanie II:   Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Ewangelia :   Łk 3, 15-16.21-22;             Z Ewangelii według św. Łukasza:            Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest...

II  NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM, 02.01.2022
Wpis

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 02.01.2022

Czytanie   I:   Syr 24, 1-2.8-12; Psalm    147:  Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało; Czytanie II:   Ef 1, 3-6.15-18; Ewangelia :   J 1, 1-18;                  Z Ewangelii według św. Jana:                 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było...

NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY, 26.12.2021
Wpis

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 26.12.2021

Czytanie   I:   1 Sm 1, 20-22. 24-28; Psalm     84:   Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu; Czytanie II:   1 J 3, 1-2. 21-24; Ewangelia :   Łk 2, 41-52;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                  Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem...