Author: Duszpasterstwo (Paweł Ptasznik)

Home / Duszpasterstwo
V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 02.05.2021
Wpis

V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 02.05.2021

Czytanie   I:   Dz 9, 26-31; Psalm     22:   Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu; Czytanie II:   1 J 3, 18-24; Ewangelia :   J 15, 1-8;                  Z Ewangelii według św. Jana:                  Jezus powiedział do swoich uczniów: “Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,...

IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 25.04.2021
Wpis

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 25.04.2021

Czytanie   I:   Dz 4, 8-12; Psalm    118:  Kamień wzgardzony stał się fundamentem; Czytanie II:   1 J 3, 1-2; Ewangelia :   J 10, 11-18;                  Z Ewangelii według św. Jana:                 Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za...

III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 18.04.2021
Wpis

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 18.04.2021

Czytanie   I:   Dz 3, 13-15. 17-19; Psalm      4:    Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie; Czytanie II:   1 J 2, 1-5; Ewangelia :   Łk 24, 35-48;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak...