XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.06.2023

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.06.2023

Czytanie I:   Jr 20,10-13

Psalm 69:   W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie!

Czytanie II:   Rz 5,12-15

Ewangelia:   Mt 10,26-33

 Z Ewangelii według św. Mateusza:

            Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemne-go, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprze-dają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

            Pierwsza zachęta: nie bójcie się głosić Ewangelii. (…) Świat pogrążony w kryzysach powinien usłyszeć wołanie Ewangelii: „Powtarzajcie Dobrą Nowinę w świetle dnia, rozgłaszajcie ją na dachach!”. Prawdopodobnie nigdy nie zetkniemy się z oprawcami, którzy będą chcieli zmusić nas do podeptania krzyża, ale kiedy czujemy pokusę na przykład w środowisku pracy, ażeby wstydzić się z powodu Chrystusa, niechaj w porę dotrze do nas ostrzeżenie: „Jeśli przyznacie się do Mnie, przyznam się i Ja do was; jeśli się Mnie zaprzecie, zaprę się was i Ja”.

            Druga zachęta dla naszych braci, którzy żyją pod groźbą tortur i śmierci: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. Oto jasna zasada rozróżnienia pomiędzy dobrymi i złymi lękami. Tylko jednej rzeczy powinniśmy się lękać: że odłączeni zostaniemy od Chrystusa, że odłączeni zostaniemy od życia wiecznego z Bogiem. Ale przecież znacie wspaniały okrzyk triumfu, rozpraszający wszelki lęk: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). Choć nie grozi nam żadne poważne niebezpieczeństwo, powinniśmy być może przyjrzeć się naszym lękom: czy boimy się najbardziej tego wszystkiego i tych ludzi, którzy mogliby osłabić naszą wiarę?

            Trzecia zachęta: mamy Ojca w niebie. Jezus mówi o tym, posługując się pełnymi humoru hiperbolami, które ukazują prawdę podstawową: „Żaden wróbel bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone”.

André Sève, Homilie niedzielne, Kraków 1999

UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (29.06)

Czytanie I:   Dz 12,1-11

Psalm 34:   Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Czytanie II:   2 Tm 4,6-9.17-18

Ewangelia:   Mt 16,13-19

 Z Ewangelii według św. Mateusza:

     Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

     Jezus zaledwie kilka razy użyl terminu Kościół dla określenia wspolnoty, którą założył i która w całości ujawniła sie po Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego. Wspólnoty, która jest także Jego Ciałem. Przypomnijmy sobie to wspaniałe spotkanie pod Damaszkiem Jezusa z Szawłem, który słynął z ogromnej nienawiści do chrześcijan. Jezus zapytał go wtedy „Dlaczego Mnie prześladu-jesz?” (Dz 9,4). Nie zapytał dlaczego prześladujesz moich uczniów, wyznawców, sympatyków, naśladowców, ale właśnie „Mnie”. W ten sposób utożsamił się z tą wspólnotą. Stąd słowa „Mój Kościół” można rozumieć „Moje Ciało”. A jak my utożsamiamy sie z tą wspólnotą, którą kiedyś Papież Benedykt XVI nazwał najpiękniejszym prezentem, jaki Bóg dał człowiekowi?

(ks. Waldemar Matusiak SChr)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 26.06 Rdz 12,1-9; Ps 33(32); Mt 7,1-5
– wtorek, 27.06 Rdz 13,2.5-18; Ps 15; Mt 7,6.12-14
– środa, 28.06 Rdz 15,1-12.17-18; Ps 105; Mt 7,15-20

św. Ireneusza, Bp. i doktora Koś., Męcz. (wsp.)

– czwartek, 29.06 Dz 12,1-11; Ps 34; 2Tm 4,6-18; Mt 16,13-19

świętych Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość)

– piątek, 30.06 Rdz 17,1. 9-10. 15-22; Ps 128(127); Mt 8,1-4

Pierwszych Męczenników Rzymskich (wsp.)

– sobota, 01.07 Rdz 18,1-15; Łk 1, 46-54; Mt 8,5-17

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Od pierwszej niedzieli lipca (02.07.2023) przechodzimy na wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. Aż do połowy września nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 7.15 oraz o 12.00!

■ Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Dzisiaj w niedzielę (25.06) zapraszamy również na Warsztaty Psychologiczne z zakresu ćwiczeń w komunikacji interpersonalnej (z możliwością indywiduanych konsulatcji ze specjalistami z Polski). Aula, między godz. 11.00 a godz. 13.00 (wstęp wolny). Konsultanci będą również dostępni w dniach od 26 do 29 czerwca  (na  spotkanie można umówić się pod numerem telefonu: 327 566 7501).

■ Prezentacja książek: „Dziedzictwo papieża Franciszka” autorstwa o. prof. Zdzisława J. Kijasa OFMConv oraz „Dekada Franciszka” autorstwa p. Michała Kłosowskiego – dzisiaj wieczorem (25.06), Aula, godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy!

■ W czwartek, 29 czerwca, przypada uroczystośc świętych Apostołów Piotra i Pawła – głównych patronów Rzymu. Serdecznie zapraszamy na Msze św. w środę o godz. 18.30 (wigilijna) oraz w czwartek o godz. 7.15, 10.00 oraz o 18.30. Kolekta zebrana tego dnia jest przeznaczona na cele dobroczynne Ojca św. Ze względu na uroczystość, tego dnia biuro parafialne pozostanie zamknięte.

■ W najbliższą sobotę (01.07) przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00.

■ W przyszłą niedzielę (02.07) Msza św. o godz. 11.00 będzie sprawowana w intencji Róż Różańcowych. Zmiana tajemnic różańcowych o godz. 9.45 (pierwsza możliwość) lub bezpośrednio po Mszy o godz. 11.00 (druga możliwość).

■ W przyszłą niedzielę (02.07) zapraszamy serdecznie na kolejny Wieczór Uwielbienia. Początek o godz. 19.00, po wieczornej Mszy świętej.

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024.Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com;).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).