XI NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.06.2023

XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 18.06.2023

Czytanie   I:          Wj 19, 2-6a;

Psalm   100:          My ludem Pana i Jego owcami;

Czytanie  II:         Rz 5, 6-11;

Ewangelia :          Mt 9, 36 – 10, 8;

                 Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

              (…) Także w naszych czasach Jezus obchodzi, choć w inny sposób, wszystkie miasta i wioski, głosi naukę, uzdrawia chorych duchowo i fizycznie. Dzisiaj jednak czyni to w znacznej mierze przez swoich kapłanów, następców tamtych uczniów, których powołał podczas swojej działalności i – jak referuje dzisiejsza Ewangelia – „udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości” (Mt 10,1). (…) „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Ale i na naszej, ojczystej ziemi te słowa dzisiaj wydają się być szczególnie aktualne. Odnosi się bowiem wrażenie, że sporo owiec, które – jak się wydawało – należały do stada, zagubiło się w skomplikowanych okolicznościach. Jedne uległy propagandzie mas mediów i środowiska, inne przyzwyczaiły się do zbyt wygodnego życia, jeszcze inne do niewłaściwie rozumianej wolności… Wszystko to odbiło się niekorzystnie także na niektórych pasterzach, którzy w takiej sytuacji nie zawsze mają dość sił duchowych, fizycznych, odwagi… Wszystkim nam jest potrzebny Jezus, obchodzący miasta i wioski, przypominający nam naukę o potrzebie uzdrowienia, oczyszczenia, wypędzania złych duchów. Zadaniem pasterza jest te słowa przekazywać, przypominać, wyjaśniać, nauczać, bez względu na to, jaka będzie reakcja słuchających; nawet, gdy spotkają go obojętność, wulgaryzmy, przekleństwa. Zawsze przecież jest nadzieja, że może jednak ktoś zagubiony odnajdzie drogę do Królestwa Bożego.

ks. Waldemar Turek (www.opoka.org.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 19.06 2 Kor 6, 1-10; Ps 98; Mt 5, 38-42
– wtorek, 20.06 2 Kor 8, 1-9; Ps 146; Mt 5, 43-48
– środa, 21.06 2 Kor 9, 6-11; Ps 112; Mt 6, 1-6.16-18

św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

– czwartek, 22.06 2 Kor 11, 1-11; Ps 111; Mt 6, 7-15
– piątek, 23.06 2 Kor 11, 18.21b-30; Ps 34; Mt 6, 19-23
sobota, 24.06 Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66.80

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Od pierwszej niedzieli lipca (02.07) przechodzimy na wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. Aż do połowy września nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 7.15 oraz o 12.00 ! ! !

■ Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Bożego Serca – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Zapraszamy dziś (18.06) a także w przyszłą niedzielę (25.06 – z możliwością indywiduanych konsulatcji ze specjalistami z Polski) na Warsztaty Psychologiczne z zakresu ćwiczeń w komunikacji interpersonalnej – Aula, między godz. 11.00 a godz. 13.00 (wstęp wolny). Konsultanci będą również dostępni w dniach od 26 do 29 czerwca  (na  spotkanie można umówić się pod numerem telefonu: 327  566 75 01).

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (19.06), Aula, godz. 19.00.

■ Krąg Biblijny – piątek (23.06), Aula, godz. 19.30.

■ W sobotę (24.06) obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

■ W sobotę 24 czerwca zapraszamy na konferencję „Rodzina Bogiem silna” –  szczegółowy program na plakacie w przedsionku kościoła.

■ W przyszłą niedzielę (25.06) Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Po liturgii – spotkanie w Auli.

■ Prezentacja książek: „Dziedzictwo papieża Franciszka” autorstwa o. prof. Zdzisława J. Kijasa OFMConv oraz „Dekada Franciszka” autorstwa p. Michała Kłosowskiego – niedziela (25.06), Aula, godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy!

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (18.06) dyżur pełni p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – Aula, 9.30-11.00.