BOŻE CIAŁO, 11.06.2023

BOŻE  CIAŁO, 11.06.2023

Czytanie   I:          Pwt 8, 2-3. 14b-16a;

Psalm  147B:        Kościele święty, chwal swojego Pana;

Czytanie  II:         1 Kor 10, 16-17;

Ewangelia :          J 6, 51-58;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                 Jezus powiedział do Żydów: “Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: “Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

 

                 Niektórzy chrześcijanie współcześni trochę wierzą w życie wieczne, a trochę nie wierzą. Trudno im w życie wieczne uwierzyć dosłownie. Skłonni są raczej przyjmować jakąś bliżej nie sprecyzowaną możliwość, że człowiek jakoś jednak przetrwa swoją śmierć. Drugi błąd w równym stopniu świadczy o naszym niedowiarstwie. Mianowicie wydaje nam się niekiedy, iż życie wieczne należy się każdemu, kto żyje uczciwie — mniej więcej tak samo, jak stopień magistra należy się każdemu, kto rzetelnie przejdzie przez studia i uwieńczy je rozprawą dyplomową.  A przecież życie wieczne to jest absolutny dar. Po prostu Bóg kocha nas niewyobrażalnie więcej, niż by to wynikało z faktu, że stworzył nas ludźmi. Obietnica życia wiecznego nie jest bynajmniej zawarta w fakcie, że jesteśmy ludźmi. Jest ona zawarta w fakcie tej miłości, jaką Bóg nam okazał w krzyżu Jezusa Chrystusa. Życie wieczne polega na czymś więcej niż tylko na tym, że ci, którzy je osiągną, będą niewyobrażalnie szczęśliwi. Życie wieczne jest to bezgraniczne wypełnienie się tą miłością, jaka płynie z krzyża Chrystusa, tą miłością, jaką Przedwieczny Ojciec okazuje nam przez swego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna, a naszego Pana. Warto przypomnieć to sobie w dzień Bożego Ciała, bo żeby cokolwiek zrozumieć z sakramentu Eucharystii, trzeba dosłownie i w całej prawdzie wierzyć w życie wieczne, tak jak obiecywał je nam Pan Jezus. Przecież Eucharystia została nam dana jako pokarm na życie wieczne. „Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba — mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. — Kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki”. (…)

 o.prof.  Jacek Salij  OP   (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 12.06 2 Kor 1, 1-7; Ps 34; Mt 5, 1-12
– wtorek, 13.06 2 Kor 1, 18-22; Ps 119; Mt 5, 13-16

św. Antoniego z Padwy, prezbitera i DK

– środa, 14.06 2 Kor 3, 4-11; Ps 99; Mt 5, 17-19

bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

– czwartek, 15.06 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6; Ps 85; Mt 5, 20-26
– piątek, 16.06 Pwt 7, 6-11; Ps 103; 1 J 4, 7-16; Mt 11, 25-30

uroczystość  Najśw. Serca Pana Jezusa

– sobota, 17.06 Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1-8abcd; Łk 2, 41-51

Niepokalanego Serca  NMP

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dzisiejszą niedzielę (11.06) obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

■ Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Bożego Serca pół godzimy przed wieczorną Mszą św.

■ Spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego – poniedziałek (12.06), Aula, godz. 19.00.

■ W najbliższy piątek (16.06) obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy tego dnia na Msze św. o godz. 7.15 oraz o 18.30. Tego dnia nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

Wieczór uwielbienia Najświętszego Serca Jezusowego – piątek (16.06), godz. 19.15. Zapraszamy!

■ Warsztaty Psychologiczne (z zakresu ćwiczeń w komunikacji interpersonalnej) – w przyszłą niedzielę (18.06), Aula, między godz. 11.00 a godz. 13.00 (wstęp wolny).

Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Dyrektor Joanny Chojnackiej (katolickapolskaszkolarzym@gmail.com; telefon: 3401495096).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501). Dziś (11.06) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) –  Aula, między godz. 9.30 a 11.30.  Natomiast w przyszłą niedzielę (18.06) dyżur pełni –  p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.